Skip to main content
Home » Verdens fedmedag » Lett tilgjengelig informasjon og kunnskap om vektreduksjon
Verdens fedmedag

Lett tilgjengelig informasjon og kunnskap om vektreduksjon

Samira Lekhal profilbilde
Samira Lekhal profilbilde
Samira Lekhal, overlege for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Foto: Privat

7 av 10 har overvekt eller fedme i Norge i dag. 7 av 10 ønsker også å gå ned i vekt og leve sunnere og mer bærekraftig. Men det kan være vanskelig å finne informasjon i en jungel av kostholdsråd, tilbud og hjelp til folk som vil redusere vekten.

– Når vi vet at så mange ønsker en sunnere kostholdsendring, er det viktig at kunnskapsbasert informasjon og verktøy er lett tilgjengelig. Her opplever jeg at det mangler noe, sier Samira Lekhal, overlege for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Lekhal er også grunnlegger av GreeNudge og leder av Re-start.no.

– Vektreduksjon handler ikke om form eller størrelse, det handler om å bygge helse. Vi vet at dersom man har en BMI over 30, så er man sterkt disponert for en rekke sykdommer, både fysisk og psykisk. Man får en betydelig helsegevinst med bare å redusere vekten med 5-10 prosent. Ligger man rett under 30, og bare har noen få ekstra kilo, har man ikke behov for å slanke seg, men for å etablere sunnere kostholdsvaner, nettopp for å unngå fedme, sier Lekhal.

Hjelper med vektnedgang

Re-start.no er en nettside som gjør det lettere for dem som ønsker å gå ned i vekt og ha en sunn og bærekraftig livsstil. Re-start.no er også en plattform som skal bygge bro mellom helsepersonell og pasient.

– På nettsiden ligger både artikler for helsepersonell, men aller mest for folk flest. Hjelpen og tipsene er basert på de nasjonale anbefalingene og fremstilt forenklet og oversatt av de dyktigste fagressursene vi har i Norge på overvekt og fedme, sier Lekhal.

Ikke skamfullt å ønske vektreduksjon

Overlegen er også opptatt av å fjerne skam og negativt stigma rundt det å være overvektig og vektreduksjon. Hun ønsker å senke terskelen for folk flest til å ta grep om egne levevaner.

– Vi må normalisere og ufarliggjøre det å være opptatt av å ha en sunn livsstil og vektreduksjon. En av måtene å gjøre det på, er å gi helsepersonell mer kunnskap, slik at de kan bistå pasienten med vektreduksjon der det er nødvendig, sier Lekhal.

Og nettopp her er det et udekket behov for mer informasjon. Forskning viser nemlig at helsepersonell syns det er vanskelig å snakke med pasientene om vekt. De er redde for å påføre traumer og for at pasienten skal oppleve seg angrepet.

– Én ting er å ta opp temaet med pasienten, men de trenger også kunnskap om hvordan de kan hjelpe pasienten med livsstilsendring og vektreduksjon, sier Lekhal.

Pasienten ønsker å snakke om vekt

I tillegg viser forskning at også pasienten syns det er vanskelig å snakke med fastlegen om vekt. Samtidig ønsker over 70 prosent at legen skal ta opp temaet.

– Noe av det vi jobber med nå, er å lage en behandlingsguide, et hefte, som skal bidra til bedre samtaler om vekt og livsstil. Vi håper det vil gjøre det lettere å komme i gang med behandling av fedme og fedmerelatert sykdom. Heftet er laget for brukere og pasienter, men vi håper at det også vil være nyttig for helsepersonell, sier Lekhal.

Trenger ny kunnskap

– Re-start.no ønsker å være et initiativ som viser fremtidige løsninger for å bygge folkehelse. Jeg tror det er en oppgave som er for stor for helsepersonell, helsemyndighetene og næringen alene. Vi må samarbeide på tvers av fag og næring. Når så mange som 7 av 10 har vektutfordringer, forteller det meg at vi trenger nye tiltak, strukturer og ny kunnskap for å få til en endring og faktisk påvirke til en sunnere og mer bærekraftig livsstil, sier Lekhal.

Tekst: Marte Frimand

Next article