Skip to main content
Home » Verdens fedmedag » Anerkjenn pasienten som ekspert på egen kropp
Verdens fedmedag

Anerkjenn pasienten som ekspert på egen kropp

pasient med lege
pasient med lege
Alle har rett til behandling for de helseproblemene de har og for å ha en så god helse som mulig hele livet, uavhengig av størrelse.

– Mitt store ønske er at når pasienter søker hjelp, skal de bli møtte med respekt, nysgjerrighet, verdighet og forståelse, sier Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for Overvektige (LFO).

– Bare på den måten kan de få hjelp til å håndtere sine utfordringer med overvekten, som nesten alltid er et komplekst samspill mellom mange faktorer.

Alle har rett til behandling for de helseproblemene de har og for å ha en så god helse som mulig hele livet, uavhengig av størrelse.

– Likevel virker det som at fettet skaper en blindsone for en del leger, hvor legen ikke lenger ser pasienten. De ser bare fettet, og tenker at det er pasientens eget problem og noe de må gjøre noe med selv, sier Graff.

– Men den «medisinen» har vært foreskrevet det norske folk veldig lenge, og vi ser jo at den ikke virker.

Hjelpen er ofte mangelfull

Hjelpen overvektige møter i helsevesenet er ofte veldig mangelfull, og noen ganger er den direkte fraværende. Spørsmålene glimrer med sitt fravær.

– Når du kommer på et legekontor i førstelinjetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten vil det variere hvor nysgjerrig legen er på å forstå akkurat din overvekt, sier Graff og fortsetter:

– For all overvekt er forskjellig.

Over lang tid har overvekt og fedme blitt sett på som et moralsk problem, noe som hefter ved det enkelte individ, og da trenger ikke helsevesenet å anstrenge seg noe særlig mer enn å si at du må spise mindre og trene mer.

– Men den «medisinen» har vært foreskrevet det norske folk veldig lenge, og vi ser jo at den ikke virker.

Samvalg anerkjenner pasient og doktor som eksperter

Samvalg anerkjenner pasienten som eksperten på seg og sitt liv, mens doktoren anerkjennes som den medisinske eksperten, og i møtet mellom disse to ekspertene øker sjansen for å lykkes.

– Gjennom samvalg som metode, kartlegger man i fellesskap motivasjon og hva som er viktigst for pasienten. Det øker sannsynligheten for å få den riktige behandlingen for akkurat den pasienten. Risikoen for at man vil promotere sin egen løsning mer enn man vil finne den løsningen som kanskje ville fungert bedre for pasienten kan reduseres gjennom samvalg.

Men det er ikke sikkert det legen tror er den beste løsningen, passer med det livet pasienten lever.

– For fedmerelatert behandling virker ikke bare for pasienten selv, men hele familien og miljøet rundt blir også påvirket, forklarer Graff.

Det å anerkjenne pasientperspektivet har fått betydelig mer fokus de siste årene, og mange opplever at yngre leger har en annen oppfatning av hvor viktig pasientens perspektiv er. Men vi har også noen eldre leger som har gått i bresjen med å anerkjenne pasienten og pasientens liv.

– Skammen vår vil vi ikke dele med andre, sier Graff.

Skammen må til livs

Det er mange lag i hva vi velger å si til legen og ikke, og skam er definitivt noe av det som ligger tyngst på vekstskålen.

– Skammen vår vil vi ikke dele med andre, sier Graff.

Samtidig er ikke overspisingslidelse en veldig kjent diagnose, verken blant leger eller pasienter. Kanskje vet du ikke engang at du kan få hjelp, og det kan hende legen din heller ikke vet det, og i tillegg er det få behandlingplasser.

– Det er et svært uheldig kinderegg. Når jeg kommer til legen, så forventer jeg at legen har et klinisk blikk og vil prøve å finne ut hva som feiler meg og grunnen til at jeg kommer, sier Graff.

Fettet som symptom er veldig synlig, men årsaken er helt usynlig.

– Jeg forventer også at legen jeg møter har valgt å jobbe med det temaet de har en brennende interesse for og at de jobber med det fordi de er dedikert til og holder seg oppdatert på fagområdet sitt.

Mer fokus på forebygging

Det er mye lettere å snu en skute som har kommet én grad ut av kurs, enn som som har kommet 180 grader ut. Det er viktig å også anerkjenne pasienter som kommer med en ikke veldig uttalt overvekt som trenger og ønsker hjelp.

– Møt dem på en god måte, og ikke si at du må bli tjukkere før vi kan hjelpe deg, avslutter Graff:

– Det er i alle fall bare å legge en stein til byrden.

Av Ingrid Cammermeyer

Next article