Skip to main content
Home » Usynlig syk » Det meste vises ikke utenpå
Usynlig syk

Det meste vises ikke utenpå

Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin og leder av Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Thomas Eckhoff, Legeforeningen

Det er veldig få symptomer, plager og sykdommer som er tydelige bare med et blikk på den du møter. Hjelpemidler som krykker eller rullestol, en stor bandasje på hodet eller en hvit stokk gjør at vi straks tenker at den personen har en skade eller en sykdom. Men selv da kan vi ikke vite akkurat hvorfor eller hvordan den personen har det eller hva som plager dem mest.

Noen ganger strever vi leger med å finne riktig diagnose som kan forklare de plagene pasientene beskriver, det kan også bidra til en opplevelse av å være «usynlig syk». Mange har et ønske om å kunne vise fram en blodprøveverdi som er alt for høy eller lav eller noe som er feil på et røntgenbilde for å kunne få et sikkert bevis på at de er syke.

Vi som leger kan ikke alltid sette helt presise diagnoser, og noen ganger handler det om å utelukke det alvorligste. Vi er mer og mer opptatt av å formidle at «mer er ikke alltid bedre», og at vi sammen må være sikre på at det er nyttig, god grunn og ikke skadelig å ta de undersøkelser, prøver, bilder og utredninger vi som allmennleger bestiller.

Selv om jeg ikke alltid kan sette en presis diagnose, så er hvordan pasientene beskriver at de har det viktigere enn de aller fleste røntgenbildefunn eller blodprøvesvar. Vi kan ikke måle smerte og plager, og absolutt ikke ved hjelp av en MR-beskrivelse. Det er hvordan man har det som best beskriver hvor syk man er.

Sykemeldinger – et verktøy

Det er stor oppmerksomhet på sykmeldinger og at vi som samfunn må ha flere i arbeid, men noen ganger er det helt umulig eller uforsvarlig å være på jobb, uansett tilrettelegging. Sykmelding er et behandlingsverktøy. Mange pasienter som er sykmeldt er flaue for at de ikke kan være på jobb og det blir en tilleggsbelastning, samtidig som de skal håndtere sin sykdom. Det er mye god behandling i å være fysisk aktiv, å være sosial og i det å kunne oppleve noe hyggelig sammen med andre. Hvor mye krefter det koster og hvor dårlig man føler seg etterpå vises ikke utenpå.

Det er mye god behandling i å være fysisk aktiv, å være sosial og i det å kunne oppleve noe hyggelig sammen med andre.

Som mennesker har vi alle behov for å fremstå som vellykkede, vi pynter på sannheten, opprettholder fasaden og undertrykker det vanskelige og vonde. Sosiale medier gjør det enda vanskeligere, der skapes helt urealistiske bilder av hvordan det er å leve. Vi er alle ulike, med ulik bagasje og ulike forutsetninger til å håndtere symptomer og sykdommer.

Usynlig syk

Det er vanligst med sykdommer som ikke vises utenpå, og til tross for en frisk hudfarge og et glimt i øyet, kan man ha store plager. Sykdom rammer ofte tilfeldig, og det er ikke alltid egeninnsats eller behandling i helsetjenesten gjør at man helbredes.

Noen sykdommer er kroniske og da handler det om å finne den beste måten å leve med sykdommen. Gjennom økt forståelse og kunnskap om ulike sykdommer kan vi alle bidra til å lette byrden for de som lever med kroniske sykdommer.

Next article