Home » Sammen mot kreft » Virkelighetens science fiction
Kreft

Virkelighetens science fiction

Mann i sykeseng
Mann i sykeseng

Immunterapibehandlingen «CAR-T» omprogrammerer immunforsvarets celler til målstyrende roboter som dreper tumorcellene.

— Den nye behandlingen CAR-T gir virkelig mye håp. Behandlingen anvender nemlig en helt ny teknikk som tidligere var aldeles utenkelig. Dette er litt som science fiction som faktisk fungerer, sier Gunilla Enblad, professor ved Akademiska sjukhuset i Uppsala.

CAR-T-behandlingen er en form for immunterapi der pasientens eget immunforsvar brukes – og har blitt testet med lovende resultater på blodkreft-pasienter.

— Behandlingen innebærer at et antall immunceller (T-celler) som har som oppgave å drepe andre celler tas ut av pasientens blod og omprogrammeres i et laboratorium til å gjenkjenne akkurat den krefttypen pasienten lider av. I laboratoriet økes de omprogrammerte T-cellene før de tilbakeføres til pasientens blod der de utfører oppgaven sin, forklarer Enblad.

avatar

Gunilla Enblad

Professor ved Akademiska sjukhuset i Uppsala

Foto: Uppsala Universitet

Bruker virus for å penetrere cellene

Selve programmeringen foregår ved at genet som skal forandre T-cellereseptoren til å gjenkjenne krefttypen føres inn i cellene med en virusvektor.

— Man anvender et nøytralt virus fordi virus har egenskapen til å penetrere celler, sier professoren.

Forskningen har hittil hovedsakelig funnet sted i USA, men i dag utføres studier også i både Sverige og i Norge, henholdsvis på Akademiska sjukhuset og Oslo Universitetssykehus.

— Vår første studie fikk relativt gode resultater. Dessverre vendte sykdommen tilbake til pasientene som ble kvitt den. I vår nye studie kombinerer vi CAR-T med cellegift som forsterker effekten, og vi har hittil sett gode resultater, endog er det for øyeblikket prematurt å si noe definitivt, tilføyer Enblad.

Enklere behandling

En stor fordel med CAR-T-behandlingen er at den er betydelig enklere for pasienten å motta. Den gis som en engangsbehandling som i fremtiden kan erstatte stråleterapi og langvarig cellegiftbehandling. I dag finnes det kommersielle produkter basert på CAR-T for unge pasienter med lymfom og akutt lymfatisk leukemi, og flere produkter er på vei til å bli godkjent.

— Den neste sykdommen som skal angripes er myelomatose, også kalt benmargskreft, forteller Fredrik Schjesvold, overlege og leder av Oslo Myelomatosesenter.

avatar

Fredrik Schjesvold

Overlege og leder av Oslo Myelomatosesenter

Foto: Kirsten Schjesvold

Tidlige studier er gjort, men foreløpig med kort oppfølgingstid. Sommeren 2019 startet den første store randomiserte studien der CAR-T mot myelomatose testes mot standard behandling. Denne studien starter opp høsten 2019 både i Stockholm og i Oslo, og blir den første muligheten for pasienter til å motta denne behandlingen i Norge.

Tidligere har pasienter med lymfom og akutt leukemi også vært behandlet her, og leukemibehandlingen er nå godkjent som en standard behandling. For lymfom ble det ansett som for dyrt, avslutter Schjesvold.

Av Ylva Sjönell / Oversatt av Andreas Aguilera Myrvold

Neste artikkel