Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Tidlig behandling av underernæring ved kreft øker sjansen for overlevelse
Sponset

Allerede på 80-tallet visste vi at det var en sammenheng mellom vektnedgang og overlevelse ved behandling for kreft. Vi visste lite om grenseverdier for vekttap, og om overvektige var bedre rustet til å tåle en vektnedgang. Vi vet nå at alt vekttap er svært uheldig uavhengig av utgangpunkt. På tross av dette er oppmerksomheten rundt sykdomsrelatert underernæring ved kreft liten og pasienter henvises ofte for sent til medisinsk ernæringsbehandling.

Alle disse faktorene fører til vektnedgang. Nyere studier viser at det er mulig å bevare vekten med medisinsk ernæringsbehandling også ved kreft. Dette forutsetter imidlertid at tiltak igangsettes allerede når diagnosen settes samt et høyt fokus på ernæring fra behandlende helsepersonell.

I henhold til Helsedirektoratet skal helsepersonell utføre systematisk risikovurdering på alle pasienter. Personer i ernæringsmessig risiko skal få en individuell ernæringsplan. Første steg er tilpasset, protein- og næringstett kost med mellommåltider. Dersom ikke dette er tilstrekkelig anbefales bruk av medisinsk ernæring i form av næringsdrikker, sondemat eller, i noen tilfeller, intravenøs ernæring.

Nå kan fastleger forskrive næringsdrikker på blå resept. Mye taler for at mange leger burde bli mer bevisst i bruken av denne muligheten, og gjøre ernæring til et naturlig tema under konsultasjonen med den kreftsyke, fordi tidlig behandling av underernæring ved kreft øker sjansen for overlevelse.

Det er mange årsaker til vektnedgang ved kreft:

Det er mange årsaker til vektnedgang ved kreft:

• Tumoren i seg selv kan føre til økt forbrenning samtidig som appetitten blir lav.

• Opptaket av næringsstoffer kan bli lavt.

• Bivirkninger av behandlingen kan føre til at det blir vanskelig å få i seg mat, enten på grunn av kvalme, sår i munnen, eller
svelgevansker.

• Smaks- og konsistensendringer kan føre til at mat man tidligere foretrakk ikke smaker godt lenger, eller konsistensen.

Next article