Home » Sammen mot kreft » Tarmkreft: Sykdommen som gir symptomer sent
Kreft

Tarmkreft: Sykdommen som gir symptomer sent

Tarmkreft
Tarmkreft
Foto: Getty Images

– Hver dag får elleve nordmenn påvist kreft i tykktarm eller endetarm. Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft – en kreftform som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Tarmkreft kan ha mange symptomer, de vanligste er endringer i avføringsmønstre, slim eller blod i avføringen, at man har følelse av at tarmen ikke tømmes skikkelig, følelse av oppblåsthet, smerter, vekttap eller lav blodprosent.

Behandling

– Behandlingsvalget avhenger av svulstens størrelse, beliggenhet, om den har spredd seg, eller kun er lokalisert uten å ha vokst inn i nærliggende områder, pasientens alder og allmenntilstand, samt eventuelle tilleggssykdommer, forklarer Ryel.

Ved operasjon av kreft i endetarmen fjernes hele eller store deler av tarmen. I tillegg fjernes fettvevet rundt lymfeknutene. For å gi tarmen ro til å leges etter operasjonen legges ofte en avlastende stomi. Stomi er en kunstig tarmåpning som legges på magen og hvor avføringen tømmer seg i en pose.

Dersom svulsten ligger i det nederste område av endetarmen slik at lukkemuskelen må fjernes, må stomien bli permanent.

Ved operasjon av kreft i tykktarm fjernes svulsten og et stykke av tarmen på hver side, samt omkringliggende lymfeknuter. Stort sett er det mulig å skjøte sammen tarmen igjen slik at stomi unngås.

Tilleggsbehandling for tarmkreft er stråle – og/eller cellegiftbehandling. Svulstens beliggenhet og utbredelse er avgjørende for om tilleggsbehandling skal gis, og i tilfelle hvilken. Dersom svulsten ikke kan opereres gis som regel strålebehandling sammen med cellegift.

Pakkeforløp

​ – Det er lagd et pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft. Pakkeforløpene for kreft er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for bedre samhandling i pasientforløpet, og samtidig redusere risikofaktorer og unødvendig ventetid for pasientene. Målet med Pakkeforløp for kreft er med andre ord å bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid, forklarer Ryel.

Pakkeforløpet er delt inn i tre faser. Den første fasen fra sykehuset mottar henvisning til man møter på sykehuset skal ikke ta lenger enn 9 dager. Fase 2 skal ikke ta mer enn 12 dager og i løpet av dette tidsrommet skal alle nødvendig prøver tas. Hvis tarmkreft blir påvist skal man opereres innen 14 dager.

Forebygging

Kostholdet kan ha betydning for utvikling av kreft. Mye rødt kjøtt og kjøttprodukter gir økt risiko for kreft i tykk- og endetarm, salt og saltet mat er sannsynligvis også en medvirkende årsak til kreft. Frukt, bær og grønnsaker beskytter mot kreft, det samme gjelder fiber og fullkorn, og sannsynligvis også fisk.

– I tillegg til et sunt og variert kosthold gjelder de vanlige livsstilsrådene her også. Fysisk aktivitet er bra, mens for eksempel mengden av alkohol bør begrenses, sier Ryel som også opptatt av at tarmkreft er en sykdom det er litt stigma rundt.

– I Kreftforeningen jobber vi med å øke oppmerksomheten rundt tarmkreft. Hvis vi skal greie å synliggjøre, avmystifisere og bekjempe sykdommen, er vi helt avhengige av åpenhet og engasjement.

Tarmkreftscreening

Symptomer ved tarmkreft kan ofte opptre på et sent stadium. Da er langtidsresultatene etter operasjon usikre eller dårlige, derfor ble det satt i gang et pilotprosjekt i 2012 der 140 000 personer i alderen 50 – 74 år skal igjennom en screening for tarmkreft. De endelige resultatene vil først foreligge når prosjektet avsluttes i 2018, og forventningene er store.

, 

Neste artikkel