Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Strategiske team for kreftstudier
Sponset

Produktutvikling innen onkologi endrer seg i takt med fremveksten av bioterapeutiske produkter. LINK Medical tilbyr den medisinske ekspertise og den multidisiplinære kompetansen som er nødvendig for å akselerere produktutviklingen innenfor kreftlegemidler.

Bioterapeutisk medisin har et potensial innen persontilpasset behandling for pasienter, og fem av de ti mest effektive behandlingene som kan tilbys pasienter i dag er bioterapeutiske legemidler.  Strenge krav til produksjon, dokumentasjon og komplekse regulatoriske rammeverk gjør det utfordrende å få disse produktene ut på markedet. For å planlegge den kliniske utviklingen av kreftmedisiner kreves det erfaring, bred forskningskompetanse og en gjennomtenkt strategi for hvert eneste steg, fra idé til kommersialisering. I et strategisk partnerskap med LINK Medical kan vi tilby den nødvendige erfaringen, kompetansen og ekspertisen dere trenger for å lykkes i dette arbeidet. Våre team vil bli satt sammen basert på kunnskap om virksomhets unike behov og kjennskap til de regulatoriske mulighetene produktet har. Teamet vil være med dere å utvikle en suksessfull strategi.

Vår multidisiplinære organisasjon bestående av anerkjente spesialister innen onkologi, produktutvikling og regulatoriske prosesser som sammen med teamet vil optimalisere den kliniske utviklingsplanen basert på mulighetene som finnes i det komplekse regulatoriske landskapet. Med over 2000 kreftprodukter i pågående kliniske studier globalt, er det avgjørende å utvikle en sterk forretningsplan for produktet. Vårt helseøkonomiske team bruker «state of the art» metoder for å evaluere produktets verdi for dine kunder. Med støtte fra våre medical affairs og Real World Evidence teams kan vi bidra gjennom hele produktutviklingen.

Med aktiv kommunikasjon vil vi jobbe tett med dere for å levere dokumentasjon av høy kvalitet som legger til rette for å få produktet ut på markedet, slik at nye innovative produkter blir tilgjengelig for de pasientene som trenger de.F

LINK Medical er et full-service contract research organization (CRO) som tilbyr tjenester innen produktutvikling fra tidlig fase til marked for farmasøytisk industri og leverandører av medisinsk utstyr i hele Nord-Europa.

Next article