Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Rask utvikling i persontilpasset behandling
lungekreft

Rask utvikling i persontilpasset behandling

Lunger
Lunger
Lungekreft er en vanlig kreftsykdom, og den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge. Foto: Getty Images

Kreftforskningen er i kontinuerlig utvikling, og med persontilpasset medisin blir behandlingen stadig mer målrettet. 

Kreft er en sykdom som skyldes en eller annen genfeil i kreftcellene. Persontilpasset medisin angriper den genfeilen som er årsaken til kreften, og er derfor en svært målrettet behandlingsmetode hvor det er stor sannsynlighet for effekt.

– Lungekreft er en vanlig kreftsykdom, og den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge. For pasienter med lungekreft har vi tilbudt persontilpasset behandling i cirka ti år, og i dag er det tre gener vi undersøker, og som det finnes godkjent behandling for. Rundt 14 prosent av pasientene med lungekreft har genfeil i kreftcellene som vi kan angripe med persontilpasset behandling per i dag. For de av pasientene som ikke har disse spesifikke genfeilene i kreftsvulsten er det for øyeblikket cellegift og immunterapi som er aktuelle behandlingsformer, sier overlege Åslaug Helland som er konstituert forskningsleder ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Åslaug Helland

Åslaug Helland

Konstituert forskningsleder ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus

Foto: Per Marius Didriksen

Treffsikker behandling

Ved cellegiftbehandling og immunterapi må man i større grad prøve seg frem for å se hva som virker, og ta prøver for å se hvordan effekten har vært av behandlingen. Med persontilpasset medisin derimot har man et mye klarere angrepspunkt, og derfor er sannsynligheten for å lykkes med denne behandlingen desto større.

– Forskningen har kommet ganske langt, så i dag vet vi om mange flere forandringer i kreftcellene, og det er utviklet medisiner mot mange av disse spesifikke genforandringene. Flere av de nye medisinene er i kliniske studier, så prosentandelen av dem som kan ha nytte av denne typen behandling vil helt sikkert øke betydelig i årene framover, fortsetter Helland.

Utvidet testing

I dag blir alle lungekreftpasienter testet for de genforandringene det finnes etablert behandling for. Det arbeides imidlertid intenst for å utvide denne testingen.

– Vi vet at det kommer mer persontilpasset medisin som retter seg mot andre typer genforandringer enn de vi har behandling for per nå. Derfor er vi nå i gang med å etablere flere testemetoder for å møte denne utviklingen, avslutter Helland.

Av Tom Backe

Next article