Home » Sammen mot kreft » Prostatakreft – den vanligste kreftformen blant menn
Kreft

Prostatakreft – den vanligste kreftformen blant menn

Andreas Stensvold er onkolog ved Kalnes, Sykehuset i Østfold.
Andreas Stensvold er onkolog ved Kalnes, Sykehuset i Østfold.
Andreas Stensvold er onkolog ved Kalnes, Sykehuset i Østfold. Foto: Sykehuset i Østfold

Hvert år er det cirka 5 000 som får prostatakreft i Norge og litt i overkant av 1 000 som dør av sykdommen. Men hvordan kan denne kreftsykdommen best behandles?

– En av de tingene som er litt spesielt med prostatakreft er at cirka en tredjedel av dem som får diagnosen ikke trenger behandling. De kan leve helt som normalt med denne krefttypen, men det er viktig at de observeres og følges opp tett, sier Andreas Stensvold som er onkolog ved Kalnes, Sykehuset i Østfold.

Enkelte pasienter syns det er vanskelig å akseptere at de ikke skal behandles for prostatakreft, men takket være god pasientopplysning er disse oppfatningene i ferd med å snu.

Kurativ behandling

Det er ganske vanlig at de som trenger behandling, og blir operert, opplever ulike bivirkninger som både går utover seksualevnen, samt blære- og tarmfunksjonen.

– De siste til til femten årene har det skjedd mye nytt innen medikamentell behandling, og for de som trenger behandling bruker vi gjerne det vi kaller multimodal behandling. Det betyr at vi angriper sykdommen på flere ulike måter med hormoner, strålebehandling, cellegiftbehandling og kirurgi, fortsetter Stensvold.

Forskning på prostatakreft

Selv om det har vært mindre forskning på prostatakreft enn det for eksempel har vært på brystkreft, skjer det mye spennende forskning i dag. Blant annet innen genanalyser.

– Ved å benytte genanalyser blir det enklere å spesialtilpasse og skreddersy behandlingen i mye større grad slik at den blir enda mer målrettet. Siden vi ofte påviser prostatakreft tidligere enn før, har overlevelsesraten blitt mye høyere. Samtidig har selve behandlingen også blitt mye bedre, så utviklingen går i riktig retning, avslutter Stensvold.

Av: Tom Backe, [email protected]


Neste artikkel