Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » PET/CT-undersøkelse: En viktig brikke i kreftbehandling
Kreft

PET/CT-undersøkelse: En viktig brikke i kreftbehandling

ct-scan
ct-scan
Foto: Getty Images

PET/CT-skanning gir en dypere og helhetlig innsikt i en kreftpasients tilstand. Metoden avbilder ikke bare kreftceller – den måler også hvor aktive de er.

Positron emisjons tomografi, bedre kjent som PET, er en billedundersøkelse som kan måle aktivitet i kroppens celler. Siden kreftceller ofte har et høyere aktivitetsnivå enn andre celler, vil en PET/CT-undersøkelse kunne påvise kreft på en annen måte enn de konvensjonelle metodene MR og CT. Dette gjør at PET/CT-undersøkelser er et viktig hjelpemiddel i forbindelse med diagnostisering og behandling av kreft.

En mer presis diagnostisering

Administrerende direktør ved Norsk medisinsk syklotronsenter AS, Thor Audun Saga, forteller at en slik undersøkelse kan brukes for å vurdere utbredelsen og alvorlighetsgraden av kreften, såkalt staging.

Han forteller også at en slik undersøkelse vil kunne vise om behandlingen pasienten gjennomgår eller har gjennomgått faktisk fungerer, eller kanskje enda viktigere; om den ikke fungerer.

– MR og CT er som regel avhengig av at behandlingen fører til anatomiske endringer i svulsten før man kan avgjøre om behandlingen har effekt, og dette kan ta tid. I mellomtiden utsettes kanskje pasienten for kostbar behandling som ikke virker, og som ofte medfører store bivirkninger. Siden PET måler aktvitetsnivået i cellene, kan man ofte langt tidligere avgjøre om behandlingen har effekt. Samtidig er PET/CT-undersøkelsen ikke alltid like spesifikk, og for å unngå falske positive benyttes metoden vanligvis som et supplement til MR og CT, forteller Saga.

PET/CT kan også være et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med terapiplanlegging for stråleterapi. PET/CT-undersøkelse vil i noen tilfeller gi en bedre avgrensning av tumor, slik at strålebehandlingen kan optimaliseres for å unngå å skade friskt vev.

Forskerne har gode forhåpninger til at PET/MR kan eksempelvis brukes på kreftformer som rammer hode og nakke, siden MR har bedre bløtvevskontrast enn CT.

En relativt smertefri prosess

Selve undersøkelsen er relativt smertefri. Med unntak av selve injeksjonen av det radioaktive sporstoffet skiller ikke opptak av PET/CT-skannet seg vesentlig fra en vanlig CT- eller MR-undersøkelse.

– Undersøkelsen foregår ved at man blir injisert med en kortlivet radioaktiv substans, og etter en halvtime til tre kvarters hvile blir man lagt inn i en PET/CT-skanner, som utseendemessig ligner en vanlig MR- eller CT-skanner. Fra injeksjon til endt skanning tar det rundt 60-75 minutter. Nukleærmedisineren vil så lage en beskrivelse av undersøkelsen som så oversendes til onkologen, forklarer den administrerende direktøren.

Spennende utvikling

Saga forteller at i tillegg til PET/CT pågår det nå mye spennende forskning på PET/MR-skannere. De har nå et håp om at denne type maskiner kan gi ytterligere informasjon og bidra til enda bedre diagnostikk.

– Forskerne har gode forhåpninger til at PET/MR kan eksempelvis brukes på kreftformer som rammer hode og nakke, siden MR har bedre bløtvevskontrast enn CT. Man har nylig installert en PET/MR i Trondheim, og de er på vei til å få det i Bergen, men vi har ikke fått det i Oslo enda. Det burde man også helt klart hatt her, sier han og tilføyer til slutt:

– I tillegg utvikles det nye radioaktive sporstoffer som er mer spesifikke for enkelte kreftformer. Ved NMS produserer man i dag blant annet sporstoffer som benyttes for undersøkelse ved prostatakreft og skjelettmetastaser, og det jobbes kontinuerlig for å etablere nye, mer effektive sporstoffer.

, 

Next article