Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Målrettet behandling av kreft med ukjent utgangspunkt
Kreft

Målrettet behandling av kreft med ukjent utgangspunkt

Overlege Hanne Hamre ved Ahus er koordinator for CUPISCO-studien i Norge. Foto: Anne Grete Storvik, Dagens Medisin

I CUPISCO-studien behandles pasienter som har kreft med usikkert utgangspunkt, med målrettet behandling basert på genfeil. Dette er et alternativ til bruk av cellegift.

Den første pasienten ble tatt inn i studien i oktober sist høst, og vi tar sikte på å inkludere minst ti pasienter årlig i denne utprøvingen de neste to-tre årene, sier nasjonal koordinator for CUPISCO-studien i Norge, Hanne Hamre. Hun er til daglig overlege ved kreftavdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus).

CUPISCO-studien er en internasjonalt studie der Oslo universitetssykehus, Sykehuset Sørlandet og Ahus er med.

Dagens behandling

Pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt har få behandlingsmuligheter per i dag. Sykdommen kan ikke kureres, og behandling med cellegift gjør ikke at flere pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt overlever. Realistisk nytte av behandling med cellegift er som oftest lindring av symptomer og bedring i livskvalitet, men gir kun en beskjeden overlevelsesgevinst. Gjennomsnittlig lever pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt seks til ni måneder, noe som viser at det ofte dreier seg om aggressive kreftformer.

Kreft med ukjent utgangspunkt kan derfor gi en økt psykisk belastning i forhold til andre kreftdiagnoser, fordi selve behandlingen blir mindre målrettet enn ved en kjent diagnose og fordi mange spørsmål forblir ubesvarte.

Undersøker genene

I CUPISCO-studien skal pasientenes gener i svulsten undersøkes, for se om man kan gi behandling direkte rettet mot genfeil i svulsten.

Det skal benyttes genomprofilering for å kartlegge hvilken behandling som kan være optimal for den enkelte pasient. Hver pasient benytter et såkalt validert genprofileringsverktøy hvor 315 gener undersøkes, samt et par biomarkører som kan forutsi effekt av immunterapi. Basert på hvilke genfeil som oppdages, vil pasientene gis ni ulike målrettede behandlingsvalg som korresponderer med genfeilene.

– Pasientene har lenge fått tilbud om cellegift, men ingenting annet kan tilbys. Dette er en pasientgruppe som ikke lever lenge, og per i dag finnes ingen god behandling for å stoppe kreften, derfor har pasientene lite å tape på at vi tester mange gener i svulsten får å kunne gi målrettet behandling. Målrettet behandling kan være å innta en tablett, som kan virke direkte på en mutasjon, som igjen vil forsinke utviklingen av svulsten slik at pasienten kan leve lenger. Det er også positivt at målrettet behandling ofte er en mildere behandlingsform som ikke sliter ut pasienten, slik som cellegiftbehandling av og til gjør, sier hun.

Sjelden diagnose i mange land

Pasienter med kreft med ukjent utgangpunkt, er en sjelden diagnose.

– Bare cirka 200 kreftpasienter i Norge per år får en kreftdiagnose der vi finner svulstvev som representer spredning, men ikke finner ut av hvor svulsten kommer fra. Da sier det seg selv at det vanskelig å finne ut av hva slags behandling vi skal bruke, men vi håper på noen positive resultater i CUPISCO-studien, sier hun.

CUPISCO-studien er et internasjonalt samarbeid der omkring 500 pasienter fra tjue land skal behandles gjennom utprøvende behandling basert på undersøkelser av genene i svulsten.

Av: Marius Morstøl Jenssen, [email protected]

Next article