Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Kreftsykdommen som rammer stadig flere menn
Kreft

Kreftsykdommen som rammer stadig flere menn

Prostatakreft
Prostatakreft
KAN KURERES: Rundt 5000 personer får diagnosen prostatakreft hvert år. Sykdommen kan kureres og omkring 1300 pasienter opereres for krefttypen i Norge hvert år. Foto: Getty Images

Prostatakreft er nå den hyppigste kreftformen hos norske menn. Hvert år får rundt 5000 personer diagnosen. Tidlig diagnostisering er viktig for å få riktig behandling.

Tett oppfølging

– Hvis prostatakreft oppdages før den har brutt gjennom den såkalte kapselen som omslutter prostata, er det en god mulighet for å kurere kreftsykdommen, sier fagansvarlig onkolog ved Aleris Kreftsenter, Marius Normann.

Rundt 1300 pasienter opereres for prostatakreft her i landet hvert år og noen flere får strålebehandling. Ikke alle vil trenge behandling, og de som har lav risiko for videre sykdomsutvikling anbefales overvåkning fremfor behandling.

– Dette innebærer at man går til regelmessige kontroller hos fastlege og urolog. Men så fremt sykdommen ikke utvikler seg trenger man ingen behandling, forklarer Normann.

Dessverre hender det også at pasientene kommer for sent til legen og sykdommen har kommet for langt.

– Hvis kreftcellene har brutt gjennom kapselen eller begynt å spre seg til lymfeknutene, reduseres muligheten til å kurere pasienten. Hvis sykdommen har rukket å spre seg til skjelettet finnes det ingen kur, men heldigvis har vi i dag mange gode behandlingsalternativer som forsinker kreftutviklingen, forteller Normann.

Blodprøve kan avdekke kreft

Mange av dem som blir rammet av prostatakreft har ingen symptomer i starten, men noen merker gradvis redusert trykk på strålen ved vannlatning, og en del merker at de må opp om natten.

– I mange tilfeller er redusert trykk på strålen et uttrykk for en godartet forstørret prostata, men disse symptomene kan også skyldes prostatakreft. Noen få menn observerer også blod i urinen, sier Normann.

Hvis sykdommen først oppdages etter at den har spredt seg, vil symptomene ofte være smerter i skjelettet, typisk i bekkenet eller i ryggen, forklarer han.

Heldigvis finnes det i dag flere gode metoder som kan avdekke sykdommen på et tidlig tidspunkt.

– PSA, såkalt prostata spesifikt antigen, kan enkelt måles i en blodprøve hos fastlegen. Om PSA-verdien endrer seg raskt oppover over tid, eller er forhøyet, kan dette være et signal om at man bør utrede prostata videre, sier Normann.

Allmennleger kan også utføre undersøkelse en av prostata ved at man føler på overflaten via endetarmen.

Ulike behandlingsformer

Hvis det blir påvist prostatakreft, er det flere mulige veier videre.

– For pasienter med lavrisiko prostatakreft anbefales aktiv overvåkning fremfor behandling. For pasienter med intermediær risiko eller høy risiko for videre kreftutvikling anbefaler vi som oftest behandling, sier Normann.

Dette kan være kirurgi, ekstern eller innvendig strålebehandling, ultralydbehandling, kulde- eller varmebehandling, laserbehandling eller elektrobehandling. I Norge er kirurgi eller ekstern strålebehandling mest utbredt. De vanligste bivirkningene etter strålebehandling er et endret avføringsmønster og impotens.

– De fleste menn vil oppleve at avføringssymptomene normaliserer seg i løpet av et år. Impotens rammer ulikt avhengig av blant annet alder, funksjonsnivå før behandling og eventuell tilleggsbehandling med antihormoner, sier Normann.

For pasienter som har påvist spredning til skjelett eller bløtdeler utenfor bekkenet, gis det livsforlengende og symptomlindrende behandling.

– Viktigst her er antihormonbehandling, enten med sprøyter eller med tabletter. Cellegift og andre typer av antihormonbehandling kan også være aktuelt.

Prostatakreft er en sykdom med svært mange forskjellige varianter. Noen har sykdom som nesten ikke utvikler seg, mens andre får sykdom hvor behandlingen kun virker i en kortere periode.

– Generelt lever mange menn med god livskvalitet, selv om det er påvist uhelbredelig prostatakreft, sier Normann.

, 

Next article