Home » Sammen mot kreft » Innovasjon gir bedre kreftbehandling
Kreft

Innovasjon gir bedre kreftbehandling

etil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.
etil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.
Ketil Widerberg er daglig leder i Oslo Cancer Cluster. Foto: Stig Jarnes/Oslo Cancer Cluster

Innovasjon innen kreft fører til at kreft kan gå fra å være en sykdom du kan dø av, til en sykdom du kan leve med.

— Den innovative utviklingen innen bioteknologi går nå spesielt raskt på to felter. Det er immunonkologi og presisjonsmedisin. Mens immunonkologi er hvordan vi bruker kroppens egne celler til å behandle kreft, er presisjonsmedisin hvordan vi bruker data for å kunne gi riktig medisin til riktig pasient til riktig tid, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge innen kreft. Klyngen har som mål å akselerere utviklingen av ny kreftbehandling og diagnostikk – til det beste for kreftpasientene.

Fra dødelig til kronisk

Immunonkologi redder liv på en helt annen måte enn den gjorde for noen år tilbake, og kan sammen med andre nye behandlingsformer gjøre kreft til en kronisk sykdom du kan leve med.

— Ideen til å kunne endre livet til pasientene, er hva innovasjon handler om. Men for å gjøre forskningen om til behandling for pasienter, må vi se på hvordan vi bygger oppstartsselskaper som kan produsere denne behandlingen. Vi må også se på hvordan ny kunnskap om kreft kan føre til endringer i helsevesenet, sier Widerberg.

Mer samarbeid må til

I Norge blir behandlingen av kreft oftest levert av det offentlige, mens det er de private selskapene som leverer medisinen som legene behandler med.

— Hvordan vi tar ny behandling inn i sykehusene er i endring, fordi medisinene begynner å bli så presise at hver pasient blir sitt eget studium. Med en slik spesialtilpasning, blir det enda viktigere at private utviklere av medisin og det offentlige helsevesenet jobber bedre og tettere sammen, avslutter Widerberg.

Av Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Neste artikkel