Home » Sammen mot kreft » Godkjenning av nye medikamenter tar lang tid
Kreft

Godkjenning av nye medikamenter tar lang tid

Andreas Stensvold
Andreas Stensvold
Foto: Østfold Sykehus

De siste årene har det skjedd en revolusjon innen medisinering av prostatakreft. Men prosessen med å få nye medisiner godkjent til behandling av pasienter, er både lang og tung.

– Utredning av nye metoder tar ofte 200 til 250 dager i Norge. Det er altfor lenge. Til sammenlikning, bruker de kun 100 dager på den samme prosessen i Danmark, sier Andreas Stensvold, onkolog og avdelingsleder ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold.

Han har opplevd flere ganger at effektive medikamenter både blir avvist, og liggende for lenge før Beslutningsforum tar en avgjørelse. «Beslutningsforum for nye metoder», er et norsk statlig organ for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er der avgjørelsene tas, om hvilke metoder, legemidler og utstyr som skal brukes i Norge.

Et tungrodd system

– Vi må ha et system for godkjenning av nye preparater og Beslutningsforum er en god ide. Men det tar altfor lang tid å få i gang behandling med nye preparater, sier Stensvold og legger til at det er analysene fra Statens legemiddelverk som drar ut tiden, av og til fordi de etterlyser informasjon fra legemiddelfirmaene.

– Men hvorfor bruker Norge så lang tid på å hente inn opplysninger og på å ta helseøkonomiske analyser, når danskene klarer det på under halve tiden, spør Stensvold, og fortsetter:

– I Danmark er det for eksempel flere fagpersoner som er med og vurderer. I Norge er fagpersonene mye mindre inne i bildet. Her må det en endring til, sier han.

Trenger flere medisiner i tidlig fase

Beslutningsforum i Norge består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I tillegg deltar en observatør fra brukerutvalgene. De møtes vanligvis til månedlige møter, av og til hyppigere, og baserer seg på metoderapporter fra Statens legemiddelverk.

– Alle vet at vi må se på ressursene. Og noen blir overbehandlet og andre blir underbehandlet. Ingen av delene er heldig. Men vi har jevnt over for lite medisiner tidlig i sykdomsforløpet for prostatakreft, sier Stensvold.

Mange gode behandlinger

De siste ti årene har det kommet mange nye og gode behandlingsformer til behandling av prostatakreft.

– Vi har for eksempel fått to nye tabletter som kan gis ved spredning og når hormonbehandling ikke virker lenger. De har få bivirkninger. Disse tablettene er det ønske om å få flyttet frem i behandlingløpet til når pasientene er i en hormonfølsom fase. Det vil gi et bedre resultat. I dag gir vi dem senere i behandlingsforløpet, sier Stensvold.

Økt livskvalitet

De fleste som får prostatakreft i dag, lever lenger, og behandlingen er både bedre og mer skånsom. Pasientene melder også om økt livskvalitet.

– Å beholde livskvaliteten så høy som mulig, er kjernen i behandling av prostatakreft med spredning. I dag har vi heldigvis mye mer å spille på enn tidligere, sier Stensvold.

Av Marte Frimand

Neste artikkel