Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Et paradigmeskift innen kreftbehandling
Sponset

Kunnskapen innen bred gensekvensering og presisjonsdiagnostikk har økt eksponentielt med årene. Dette har blant annet åpnet dørene for en ny type kreftbehandling som er skreddersydd den enkelte kreftpasientens unike diagnose.

— I dag kan pasienter motta individtilpassede presisjonsmedisiner for å angripe den spesifikke mutasjonen i svulsten, uavhengig av tumorform. Dersom en genfeil finnes innebærer dette en langt mer effektiv behandling enn tidligere, sier Jens Ceder, medisinsk rådgiver i onkologi i Bayer.

— Som resultat vil ikke bare pasienten, men også sykehusene og samfunnet kunne spare ressurser, penger og eventuelle bivirkninger. Det er også derfor et slags paradigmeskift innen kreftbehandling, legger han til.

For å kunne gi pasienter deres unike presisjonsdiagnose, og dermed også deres unike målrettede medisiner, forteller Ceder at det må skapes en oversikt av svulstens karakteristika og eventuelle mutasjon. Han forteller at dette blant annet gjøres gjennom NGS-testing.

Jens Ceder

Medisinsk rådgiver i onkologi i Bayer

Foto: Bayer Scandinavia

Implementeres i hele landet

— NGS-testing er en helt ny metode for å utføre gensekvensering som gjør det mulig å kartlegge langt flere gener enn tidligere, hvilket igjen medfører en bedre diagnostikk. Ved funn av spesifikke mutasjoner eller genfeil kan pasienten gis korrekt medisin etter sitt eget behov, noe som igjen kan lede til færre og kortere sykehusopphold, forklarer Ceder.

I takt med utviklingen av presisjonsmedisin samt nye diagnostiske metoder i det norske helsevesenet, er en ny nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk kalt InPreD blitt igangsatt. På bakgrunn av InPreD har studien IMPRESS og det offentlig-private samarbeidet CONNECT kommet til grunn med mål om raskere implementering av NGS-testing i helsetjenesten.

Ønsker å bidra

— Via CONNECT etableres en strukturert dialog, informasjonsdeling og planlegging av nasjonal presisjonsmedisin og diagnostikk med Oslo Cancer Cluster som koordinerende rolle. Dette kan eksempelvis gjøres ved å sette opp arbeidsgrupper som analyserer innovasjonsmulighetene, og hvordan disse på best mulig måte kan styrkes, sier Ceder.

— Som del av dette initiativet håper vi å kunne bidra med å innføre presisjonsdiagnostikk i det norske helsevesenet kombinert med individtilpassede og målrettede medisiner for flere ulike tumorformer. Bayer ønsker også å sikre like muligheter landet over, legger han til.

PP-VIT-NO-0029-1 February 2021

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article