Home » Sammen mot kreft » Et håp i mørket
Sponset

Den nasjonale kreftstudien IMPRESS-Norway gir lys i tunellen for pasienter med uhelbredelig kreft.

– Det å dø med isteden for å dø av en kreftdiagnose, utgjør for mange en stor forskjell, sier Åslaug Helland. Hun er overlege ved Radiumhospitalet og leder studien som kan hjelpe noen kreftpasienter.

Det å skulle leve med en uhelbredelig kreftdiagnose er svært belastende for både pasient og pårørende. Men selv om uhelbredelig kreft er noe man ikke blir frisk av, så er det i dag flere og flere som lever lenge med kreft.

Åslaug Helland

Overlege ved Radiumhospitalet og leder av den nasjonale kreftstudien IMPRESS-Norway

Flere medisiner skal testes ut

Alle de 17 sykehusene med kreftavdeling deltar i IMPRESS-studiet, som kan være en mulighet for pasienter som har avansert kreft og har fått standard behandling. Pasienter som deltar i studiet, vil få utført en avansert diagnostikk med analyse av minst 500 gener.Dersom en genforandring blir identifisert som kan indikere at pasienten vil ha nytte av et medikament i studien, vil pasienten kunne inkluderes i behandling. De fleste pasientene har ikke slike genforandringer.

I kreftsvulster kan spesifikke genforandringer drive kreftutvikling og ved å hemme disse kan sykdomsutviklingen bremses. Medisiner som er ment for bestemte kreftsykdommer kan ha effekt på flere pasienter. Målet er at norske kreftpasienter skal ha mulighet til å prøve flere kreftmedisiner utfra avansert diagnostikk og påviste kjennetegn i sin egen kreftsvulst.

– Det føles veldig meningsfylt å jobbe med dette, sier Helland, som er bruker mye av sin tid på utvikling av presisjonskreftmedisin.

– Det er inspirerende at det er så stor entusiasme. Det er et godt teamwork med mange dyktige folk. Førde var med første sykehus inne i studien og det er flott at muligheten kommer pasienter til nytte nær der de bor.

Du kan lese mer på nettsidene til IMPRESS Norway

Viktig kunnskap

IMPRESS står for “Improving Public Cancer Care by Implementing Precision Medicine” og ble startet 1. april i fjor. Kreftpasienter får etter nøye undersøkelser av cellene en persontilpasset medisin som kanskje ikke har blitt brukt på den krefttypen tidligere.

– Noen pasienter har god nytte av medisinene, men ikke alle. Pasienter i behandling i studien får god oppfølging, sier Helland.

Slike studier gjøres flere steder i verden, og nå er Norge også på banen. IMPRESS-Norway er et samarbeid mellom det offentlige og private aktører og er viktig for å bygge kunnskap. Diagnostikken implementeres i det offentlige helsevesenet, tilsvarende det de gjør i Sverige og Danmark. Noen firma deltar og betaler for legemidler og helt ny blodbasert diagnostikk.

Forskningssenter for klinisk kreftbehandling

Forskningsrådet og Kreftforeningen har gitt midler til et nasjonalt senter for klinisk kreftbehandling. Dette gjør det mulig å videreutvikle og teste ny diagnostikk, behandling og oppfølging.

Senteret heter MATRIX og er med på å løfte presisjonsmedisin i Norge. Senteret vil ved hjelp av ny diagnostikk, både molekylær kreftdiagnostikk, billeddiagnostikk og pasientrapporterte mål, kunne behandle pasienter mer presist og med bedre effekt. 

– Dette med å få kreft til å bli en kronisk sykdom, gi effektiv behandling lengst mulig og bidra til god livskvalitet er det vi ønsker å bidra til, avslutter Åslaug Helland.

Persontilpasset kreftbehandling betyr at vi bruker kjennetegn ved kreftcellene / kreftsvulsten og ved den enkelte pasient, for å behandle mest mulig presist. Du kan lese mer her!

Av Cathrine Naglestad

Neste artikkel