Home » Sammen mot kreft » ALICE og ICON: Utprøvning av immunterapi mot brystkreft med spredning
Kreft

ALICE og ICON: Utprøvning av immunterapi mot brystkreft med spredning

Kreft-illustrasjon
Kreft-illustrasjon

Pasienter med brystkreft med spredning – kan gjennom forskningsprosjektene ALICE og ICON  –prøve ut immunterapi i kombinasjon med immunstimulerende cellegift. Nye pasienter kan melde seg til studiet.

I 2018 ble Nobelprisen i medisin delt ut for forskning på immunterapi mot kreft. Ved Oslo universitetssykehus startet man i 2017 to forskningsstudier med liknede former for immunterapi, der immunterapi benyttes på en ny måte. Dette har vekket internasjonal interesse.

– Våre to forskningsprosjekter handler om utprøving av immunterapi i kombinasjon med immunstimulerende cellegift. Strategien er å utløse en immunrespons ved hjelp av cellegiften, og forsterke immunresponsen ved å ta vekk viktige bremsemekanismer, sier overlege Jon Amund Kyte ved Oslo universitetssykehus og initiativtaker og prosjektleder for ALICE og ICON.

Cellegiften hjelper kroppens eget immunsystem

Ved mange kreftformer har det vist seg hensiktsmessig at antistoff (medikamenter) blokkerer bremsemekanismer i immunsystemet, men denne typen antistoffer har vært lite prøvd ut mot brystkreft. Nå kan det skje en endring.

– Antistoffene blokkerer molekyler som kreftcellene bruker til å gjøre seg usynlige for immunforsvaret, slik at kroppens egen immunrespons kan angripe kreftcellene, sier Kyte.

Lenge har man trodd at cellegift bare var skadelig for immunresponser.

– Nå mener vi å se at enkelte typer cellegift spiller på kroppens egen immunrespons for å ha effekt. Disse medikamentene dreper kreftceller på en måte som sender alarmsignaler til kroppens immunsystem, og dermed utløser en immunrespons mot de gjenværende kreftcellene, som cellegiften ikke tok knekken på i første omgang, og som gir tilbakefall av kreft. Dette betyr at immunsystemet virker som en usynlig hjelpende hånd for cellegiften, sier han.

avatar

Jon Amund Kyte

Overlege, Oslo universitetssykehus og initiativtaker og prosjektleder for ALICE og ICON

Foto: Privat

Tror på forlenget levetid

ALICE og ICON utføres på pasienter med to ulike former for brystkreft, som til sammen utgjør cirka åtti prosent av alle brystkrefttilfeller: ALICE er rettet mot trippel negativ brystkreft med spredning, og ICON mot hormonreseptor-positiv brystkreft med spredning.

– Målet med ALICE og ICON er å utvikle ny behandling som kan forlenge levetiden for personer med brystkreft og spredning. Vi har også håp om at vi kan kurere noen. Vi følger nøye med på bivirkninger, med foreløpig ser det ut til at de er håndterbare. Mesteparten av bivirkningene skyldes cellegiften, som tilsvarer det pasientene får ved standard behandling. Vi vet mer om to år, da vi får de første resultatene fra ALICE og ICON-studiene, sier han.

Stort behov

I dag er over 70 pasienter med på utprøvende behandling i prosjektene ALICE og ICON. Nye pasienter kan henvises fra fastleger og sykehus til Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, St. Olavs universitetssykehus i Trondheim eller Sørlandet sykehus Kristiansand. Det er svært sjelden at norske forskningsprosjekter med utprøvende kreftbehandling utvides til andre land, men i utlandet praktiseres nå ALICE to steder i Danmark: på Rigshospitalet i København og Vejle universitetssykehus, mens ICON praktiseres tre steder i Belgia: på Instituttet Jules Bordet og klinikken Saint-Luc i Brussel og CHU UCL i Namur.

– Interessen fra utlandet viser at det er et stort behov for bedre behandling av denne pasientgruppen, sier Kyte.

ALICE og ICON mottar gratis medikamenter fra Roche og BMS, og forskningsmidler fra Rosa sløyfe og Helse Sør Øst.

Av Marius Morstøl Jenssen

Neste artikkel