Skip to main content
Home » Psykisk helse » Vi må tørre å stille de ubehagelige spørsmålene
Sponset

Vold i nære relasjoner er et tabubelagt tema, derfor må vi hele tiden jobbe med å snakke åpent om det. Å bli utsatt for vold av noen som står oss nær, kan være svært skadelig for vår psykiske helse. Det kan medføre alvorlige og langvarige helseplager, som posttraumatisk stress, angst, depresjon, skadelig rusmiddelbruk, selvskading og selvmordstanker.

Still spørsmål

Vold i nære relasjoner er et alvorlig folkehelseproblem, og det frarøver mennesker retten til et trygt og verdig liv. For at vi skal kunne oppdage, forebygge og avdekke volden, er det viktig at vi snakker sammen. Vi må tørre å stille de ubehagelige spørsmålene, og tåle å få svar vi ikke håper på. Vi må ta sjansen på å bli oppfattet som brysomme – for vi kan alle bidra til å redde liv.

VO-linjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Én av fire blir utsatt for vold, eller trusler om vold i Norge. Bak tallene befinner det seg mennesker fra alle samfunnslag, kjønn, alder, legning og opprinnelse. Mennesker som får ødelagt selvbildet sitt og identiteten sin, samt utvikler psykiske plager og lidelser. Forskning viser at PTSD er lidelsen som er best dokumentert tilknyttet vold i nære relasjoner. Blant voldsutsatte kvinner er det også vist en økt risiko for selvmord, sammenlignet med kvinner som ikke lever eller har levd med en voldelig partner.

Du kan utgjøre en forskjell

Vi vet det kan være svært krevende å bryte ut av en voldelig relasjon, og for mange blir det starten på en lang og tung prosess. Til tross for at det er lite formell forskning på langtidsvirkninger, er det ingen tvil om at mange sliter med omfattende plager, også etter at volden opphører. Det er derfor viktig at vi er bevisst de enorme konsekvensene, og på hvilke måter dette påvirker menneskers psykiske helse.

Vi kan alle være gode støttespillere, ved å spørre andre om hvordan de egentlig har det. Kanskje man må stille spørsmål ti ganger, før man får et ærlig svar – men det er det verdt. Om du er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner, kan det være nødvendig å stille mer direkte spørsmål. Et spørsmål kan utgjøre en forskjell i menneskers liv.

VO-linjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Utsettes du for vold? Eller mistenker du at noen du kjenner blir det? Ingen fortjener å stå alene. Alle fortjener å få hjelp. Ring den nasjonale vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) på 116 006 – hele døgnet, helt gratis og helt anonymt. Du kan også chatte på volinjen.no. 

Tekst: VO-linjen

Next article