Home » Psykisk helse » Tilbake til hverdagen
psykisk helse

Tilbake til hverdagen

– Det jeg setter mest pris på akkurat nå er god helse, huset og hundene mine i en rusfri hverdag, og at jeg kan fortsette å ha god kontakt med familie og venner, forteller Kari Østmoe. Foto: privat

Bostedsløse med store psykiske helse- og rusproblemer opplever stor bedring gjennom programmet Housing First som gir dem tilgang til egen bolig med oppfølging.

– Housing First handler om å støtte deltakerne i å finne deres egne mål i livet og bidra til å igangsette bedringsprosesser i forhold til disse, sier faglig rådgiver ved NAPHA, Petter Dahle.

En trygg bosituasjon

For fire år siden ble Kari Østmoe tvangsinnlagt i tre måneder etter stort rusmisbruk. Under behandlingen på Reinsvoll innså hun at det ikke var mulig å flytte tilbake til omsorgsboligen hun da bodde i, for avstanden tilbake til miljøet og rusen ble for kort.

– Jeg var ikke sterk nok til å si nei, forteller hun.

Tilgang til Housing First ble løsningen som skulle hjelpe Østmoe tilbake til en bedre hverdag.

– Jeg var i rusbehandling på Reinsvoll når jeg sammen med Housing First og med lån fra Husbanken, fikk begynne å lete etter egen bolig. Beliggenheten av huset var veldig viktig for meg da jeg ønsket meg ut av sentrum for å være lengre unna rusen og selve miljøet, sier Østmoe.

En trygg bosituasjon med tett oppfølging, gjorde det lettere å holde seg rusfri, forklarer hun.

Viktig med oppfølging

Housing First-modellen skal hjelpe bostedsløse med rusmiddelrelaterte fysiske og psykiske lidelser med mestring av livet, og etablering i egen bolig. De siste årene har Østmoe vært rusfri, og opplever at den psykiske helsen har bedret seg etter at hun flyttet inn i boligen i Elverum hvor hun får kontinuerlig oppfølging.

– Vi snakker om det jeg måtte trenge, og vi går turer med hundene eller drar på kafé, forteller hun.

– Oppfølgingen jeg har fått har vært viktig. Det fine er at jeg kan ta kontakt med dem når jeg selv har behov for det, også uten avtale, sier Østmoe, og legger vekt på at det er trygt å vite at hun har noen rundt seg som gjør at hun føler seg godt ivaretatt og som er fleksibel på sin tidsbruk.

– Det er et sentralt prinsipp i Housing First at den hjelp og støtte teamet gir skal tilpasses den enkeltes ønsker og behov, forteller Dahle ved NAPHA.

Petter Dahle, faglig rådgiver ved NAPHA. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA

Stabilitet

I en undersøkelse gjort av Housing First, der 50 deltakere i prosjektet er intervjuet, viser resultatene at de opplever at modellen gir deltakerne mer ro, trygghet og stabilitet i hverdagen.

– Det er viktig at de bostedsløse skal ha tilgang til tverrfaglig oppfølging over tid, sier prosjektleder i Housing First, Lise Toverud.

Bostabiliteten i prosjektene ligger på 70 til 80 prosent, og deltakerne gir inntrykk av å være glade for oppfølgingen de får fra teamet, og at de har innflytelse på hvilken bolig de til slutt skal bo i.

– Langvarig og stabil kontakt mellom deltakerne er svært givende, men også stabiliteten i teamet som følger opp er viktig. Relasjoner tar lang tid å bygge opp, tilføyer Toverud.

– Det at deltakeren selv er med på å bestemme hvor de skal bo og hvilken hjelp de skal få, handler om likebehandling og verdighet. Det sender dessuten et viktig signal om at alle mennesker er i stand til å gjøre viktige endringer i livet, legger Dahle til.

Rusfri hverdag

Østmoe forteller at hennes oppførsel i rusperioden preget forholdet til familie og venner. Krangel og uenigheter førte til at hun fikk dårlig samvittighet og fortsatte å ruse seg. I dag er situasjonen annerledes, og behandlingen har bedret forholdet mellom henne og familien og vennene.

– Noe av det beste med Housing First i Elverum er at det er de samme som kommer på hjemmebesøk hver gang. Dette resulterer i at vi blir godt kjent og har fått sterke bånd oss i mellom.

Dette hjelper igjen henne i å være mer ærlig om situasjonen både overfor dem og seg selv.

– Det jeg setter mest pris på akkurat nå er god helse, huset og hundene mine i en rusfri hverdag, og at jeg kan fortsette å ha god kontakt med familie og venner, avslutter hun. 

Av Julie Malvik

Neste artikkel