Skip to main content
Home » Psykisk helse » Spør barn om hvordan de har det!
Sponset

Alle barn og unge blir påvirket av korona-situasjonen på ulike måter. Hvordan har nedstengningen av samfunnet utgjort en risiko for barn og unge? Og hva kan man gjøre for å hjelpe de som ikke har det trygt? 

Nedstengningen av skoler, barnehager og fritidsaktiviteter har preget alle barn og unge. Redd Barna oppfordrer voksne til å bry seg litt ekstra om barn og unge de kjenner nå.

– Det er mange barn som har opplevd situasjonen som vanskelig. Noen har vært ensomme, mange engstelige. De kan ha foreldre som vanligvis er gode omsorgspersoner, men som ikke har klart å ta godt nok vare på barna sine, på grunn av bekymringer, stress eller sykdom. Å ha dårlig råd og bo trangt kan også ha preget familier ekstra mye nå, sier Silje Vold, rådgiver i Redd Barna.

– Vi er særlig bekymret for de barna som ikke har det trygt hjemme, på grunn av vold, overgrep eller rus, fortsetter Vold.

Mange tør ikke fortelle

Barn som har opplevd vold, overgrep eller omsorgssvikt holder det ofte hemmelig. En studie fra 2019 blant 12-16-åringer viste at bare halvparten av de som opplevde vold eller overgrep hadde fortalt det til noen. Enda færre, bare en av fem, hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet.

– Det er mange grunner til at barn ikke forteller. De kan tro det er deres skyld, de kan frykte at det blir verre om de sier noe, eller de kan rett og slett ikke vite at det de opplever er ulovlig eller hvordan man får hjelp, sier Vold.

– Derfor er det ekstra viktig å gi barn kunnskap om hva vold og overgrep er. Barn må få vite at det aldri er deres skyld, og hvordan de kan få hjelp.

Vær oppmerksom på nettrisikoer

Mange barn og unge har vært mer på nett den siste tiden.

– Spill og sosiale medier er for de fleste positivt, og viktig for læring, vennskap og inkludering. Samtidig opplever mange ekskludering eller mobbing på nett. Barn også komme i kontakt med personer gjennom nettet som ikke har gode hensikter. Det kan skje alt fra ubehagelige opplevelser til overgrep uten at personer møtes fysisk. Her må voksne være oppmerksomme, følge med og snakke med barna om risikoer på nett og hva de kan gjøre om de opplever noe som ikke er greit, forklarer Vold.

Voksne må bry seg og være tilgjengelige!

Nå som skoler, barnehager, og samfunnet gradvis åpnes igjen, er det viktig å snakke med barn og unge om hvordan de har hatt det.

– Alle som jobber med barn eller treffer barn på fritiden bør vise at de er der for dem, at de bryr seg, og at de kan hjelpe hvis det trengs, sier Vold.

– Sett gjerne av tid til å være litt ekstra tilstede. Ansatte i skolen kan være mer synlig enn vanlig, ute i skolegården og etter skoletid. De som leder fritidsaktiviteter kan finne måter å være mer tilgjengelig, slik at barna og ungdommene har en mulighet til å snakke med noen de har tillit til. Vær nysgjerrig og vis omsorg. Fortell gjerne at du vet at mange har hatt det vanskelig nå, og at du er der for dem og vil høre hvordan de har det.

På Redd Barnas nettside reddbarna.no/jegerher finner du verktøy og råd om hvordan man kan snakke med barn om vold, overgrep og nettvett.  På reddbarna.no/hjelp finner du en oversikt over ulike samtale- og hjelpetilbud for barn, ungdom og voksne.

Tekst: Marianne Skogen, [email protected]

Next article