Home » Psykisk helse » Spiseforstyrrelse i en uforutsigbar hverdag
Psykisk helse

Spiseforstyrrelse i en uforutsigbar hverdag

Sponset av:
ILLUSTRASJON: HANNE BERKAAK/MIKROFILM
Sponset av:
ILLUSTRASJON: HANNE BERKAAK/MIKROFILM

For dem som strever med en spiseproblematikk eller har en spiseforstyrrelse, kan store endringer i hverdagen bidra til en oppblomstring av symptomer. Dette er vanlig ettersom frykt, usikkerhet og mangel på rutiner ofte forsterker behovet for å ta kontroll over noe, eller gjøre bruk av de mestringsstrategier en allerede kjenner til.

Av samme grunn kan en uforutsigbar hverdag bidra til utvikling av en spiseforstyrrelse, der man søker noe å kontrollere, eller noe som kan dempe en indre uro. 

Dominerer hverdagen

Overgangen fra det å være opptatt av kropp, kosthold og eventuelt trening, til det å utvikle en spiseforstyrrelse, er gjerne glidende og diffus. Det skjer ofte over tid, hvor det som i utgangspunktet skulle være noe bra for deg, har blitt noe problematisk og destruktivt. Når tanker og følelser rundt mat og kropp dominerer hverdagen, og/eller trening blir preget av tvang og ikke lenger er lystbetont, kan det være god grunn til bekymring. Under har vi satt opp noen spørsmål det kan være greit å reflektere over:

  • Dominerer tanker på mat og planlegging av måltider store deler av dagen din?
  • Er du redd for å miste kontroll over hvor mye du spiser?
  • Unngår du en rekke type matvarer av andre grunner enn allergi/intoleranse?
  • Føler du deg ofte tykk?
  • Er det ubehagelig for deg å spise i sosiale sammenhenger?
  • Blir du stresset eller får dårlig samvittighet hvis du ikke får trent når du hadde planlagt?
  • Bruker du mat eller fravær av mat til å regulere følelser?
  • Føler du ofte stress/skam/skyld etter at du har spist?

Selv om du svarer ja, på et eller flere av disse spørsmålene, vil ikke det si at du har en spiseforstyrrelse, men det er gjerne et tegn på at du trenger å snakke med noen om hvordan du har det. 

ILLUSTRASJON:  HANNE BERKAAK/MIKROFILM

Store konsekvenser

Det er viktig å være klar over at spiseforstyrrelser ikke har noe med vekt å gjøre. De fleste som har en spiseforstyrrelse er normalvektige eller overvektige, mens noen er undervektige. Uavhengig av vekt kan en spiseforstyrrelse ha store konsekvenser, fysisk, psykisk og sosialt, og det er viktig at du får hjelp. 

Les mer på: nettros.no

Av: Nina Hvidsten, ROS- Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Neste artikkel