Home » Psykisk helse » Når hverdagen blir rød dag
Psykisk helse

Når hverdagen blir rød dag

Foto: Eric Ward/Unsplash

2020 blir et annerledes år. Hvordan dette påvirker oss gjenstår å se. Røde dager forsterker følelser. Derfor er det viktig at vi snakker om psykisk helse.

Le Hang Duong

Nasjonal kampanjeleder, Verdensdagen for psykisk helse

Hjelpetelefonene har større pågang på helligdager og ferier. En viktig årsak er at tjenestetilbudet er stengt. Flere kjenner også mer på ensomheten når «alle andre» skal på familiesammenkomster eller dra på ferie. For noen er arbeidsplassen eller skolen de eneste arenaene de vanligvis får sosial kontakt med andre, og ting blir vanskeligere når alt er stengt.

Hverdagen i korona-tiden

Da regjeringen 12. mars innførte de strengeste tiltakene i etterkrigstiden, ble hverdagen på en måte en rød dag.

Vi reagerer ulikt på endringer. Som samfunn ble vi oppfordret til en felles dugnad i kampen mot korona. Likevel har vi sett hvordan en drastisk endring kan bringe frem både det beste og verste i oss. Vi mistenker at folk ikke bidrar til dugnaden, blir kanskje raskere irritert og ber andre om å skjerpe seg. For de fleste av oss har summen av koronaangst, hjemmekontor/skole og begrensninger i bevegelsesfriheten tæret på vår psykiske helse. Det er heldigvis slik at det er enklere å gjøre noe med deg selv og din egen reaksjon, enn å prøve å endre på andres oppførsel. 

5 gode råd

Så hva kan du selv gjøre for å komme styrket og balansert ut av koronaperioden? Helsedirektoratets jobb nummer én nå er å informere om koronaviruset. Men de har også fem gode råd til hvordan du kan ta vare på din psykiske helse i gode og vanskelige dager. Rådene er følgende:

  • Knytt bånd
  • Vær aktiv
  • Vær oppmerksom
  • Fortsett å lære
  • Gi til andre

Jeg vil oppfordre deg til å tenke gjennom hva disse rådene betyr for deg, og hvordan de kan passe til ditt liv. Små steg kan gjøre store endringer. Klarer du å gjøre litt av de fem punktene hver dag, vil du styrke din mental helse både i krisetider og til hverdagen når den kommer, hele livet.

Vær nysgjerrig

Verdensdagen for psykisk helse i Norge oppfordrer i år alle til å vise vennlig nysgjerrighet. Det å vise interesse for en annen person bygger gode relasjoner. Vi er avhengig av disse relasjonene for å få et godt liv. Årets kampanje «Spør mer» inviterer oss til å spørre mer, å våge å stille de vanskelige spørsmålene og å spørre på en måte som skaper dialog og deling, fremfor konfrontasjon og avstand.

Ved å spørre er du allerede på god vei til å ta tak i de fem rådene som Helsedirektoratet anbefaler. Når du spør noen, knytter du båndet mellom dere, du viser oppmerksomhet, du lærer noe i svaret du får, og du har gitt tid til den andre. Spør du i tillegg personen om å bli med på en tur, så kan du også gjøre noe aktivt.  

Start i dag, og gjerne helt frem til Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Du vil erfare at du blir i bedre humør, og kanskje til og med hjelper noen andre på veien. Slik lykkes vi med den store dugnaden for livet: å gjøre så godt vi kan for at vi har det bra, og synes livet er verdt å leve tross alt. Lykke til, og gratulerer med dagen!

Av: Le Hang Duong, nasjonal kampanjeleder, Verdensdagen for psykisk helse

Neste artikkel