Skip to main content
Home » Psykisk helse » Ja til kunnskapsrike, bevisste og trygge lærere
forebygging

Ja til kunnskapsrike, bevisste og trygge lærere

Foto: Getty Images

Gjennom prosjektet «Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet» er målet at kommende generasjoner med lærere skal trygges i sitt daglige arbeid med barn og unge.

Psykisk helse beskrives som en opplevelse av å ha det bra, med muligheter til å virkeliggjøre sine talenter, mestre vanlige belastninger i livet, finne glede i arbeid og aktivitet, samt delta og bidra i samfunnet. Gjennom de senere årene viser rapporter at våre unge beskriver sin psykiske helse som dårlig. Vi leser at unge mennesker drikker mindre, bruker mindre rus, de er mer hjemmekjære og ungdomskriminalitet er det mindre av. Samtidig er det flere som har dårligere selvbilde, de har høye forventninger til seg selv, og de har mer fysiske og psykiske plager. Det er òg noe økt bruk av reseptfrie legemidler.

Tidlig forebygging er alfa omega

Rusfri Oppvekst mener at disse utfordringene unge mennesker møter i henhold til sin helse bør få et forebyggende fokus, og dette fokuset bør starte når de unge går i barnehage og på småtrinnet. Forebygging starter ikke når plagene allerede er der. I tillegg til foreldre, er voksne som jobber i barnehager og skoler en fantastisk ressurs i det forebyggende arbeidet. Lærere skal være lærere – det mener Rusfri Oppvekst også. Men ved at lærere har nok kunnskap om barn i ulike livssituasjoner, at de er bevisste og trygge voksne i barnas liv, kan de òg være en stor og viktig del av det forebyggende arbeidet.

Tasim Karim, daglig leder i Rusfri Oppvekst. Foto: privat

Av Tasim Karim

Next article