Home » Psykisk helse » Hvordan har du det egentlig?
spiseforstyrrelser

Hvordan har du det egentlig?

Illustrasjon: Hanne Bergkaak/Mikrofilm

«Spiseforstyrrelser rammer bare jenter». «Alle som har en spiseforstyrrelse er undervektig». «Spiseforstyrrelser handler om kroppens utseende». «Det går ikke an å bli frisk fra en spiseforstyrrelse».

Dette er eksempler på noen av de mest utbredte mytene som eksisterer omkring spiseforstyrrelser. At slike misforståelser eksisterer, har mange negative og alvorlige konsekvenser. En av de mest uheldige er at de konstruerer en del stereotypiske trekk som for omverdenen kan oppfattes som kriterier for å være syk. I verste fall kan dette bidra til at pårørende og andre som har mulighet til å fange opp personer som sliter, fokuserer for mye på slike usanne sykdomskriterier. Dette kan føre til at mennesker som er syke uten å falle inn under disse kriteriene, ikke blir fanget opp eller tatt på alvor fordi det ikke «ser ut» som at de har en spiseforstyrrelse.

Sannheten er at de fleste som har, eller er på vei til å utvikle en spiseforstyrrelse, ikke vil kunne passe inn i noen av disse stereotypiske trekkene. Sykdommen rammer på tvers av både kjønn, alder og vekt, og de underliggende årsakene til at en person utvikler sykdommen, er svært sammensatte. Felles for alle er at mat har blitt en logisk mestringsstrategi for å håndtere vanskelige følelser. Den har blitt en måte å kontrollere noe på, en flukt eller distraksjon fra det som er vondt. Dette er det vanskelig for andre å få øye på.

Spør mer

Nettopp på grunn av at en spiseforstyrrelse ikke vises utenpå, er det viktig for alle som står nær å se forbi ytre faktorer som kjønn, alder eller vekt. Har noen fått et anstrengt forhold til mat og kropp, vil vi ofte se andre endringer enn det som er direkte knyttet til mat, vekt og lignende. Har humøret endret seg? Har det sosiale endret seg? Ofte vil man kunne legge merke til at vedkommende på en eller annen måte ikke har det så bra, kanskje man er mer trist, stresset, sinna, nedstemt, tilbaketrukken? Legg vekt på disse tingene, se forbi det ytre, spør mer.

Neste artikkel