Skip to main content
Home » Psykisk helse » Hvilken foreldretype er du?
Sponset

Er du beskytteren, eller er du prosjektlederen som liker struktur og rutiner? Eller kanskje du er hjelperen, som syns det er direkte smertefullt å se at barnet strever med noe?

Annette Johannessen er fagspesialist og psykolog i Bufetat. Hun har prøvd å kategorisere de forskjellige foreldretypene.

  – Vi snakker tradisjonelt ofte om to grøfter foreldre kan gå i. Det ene ytterpunktet er en stil der man blir for ettergivende og ikke setter grenser. Det andre ytterpunktet er en autoritær og kald foreldrestil. De aller fleste foreldre befinner seg et sted mellom disse to ytterpunktene. Basert på kunnskapen vi har om ulike foreldrestiler og personlighet, har vi delt foreldrestilene i fem kategorier, sier hun.

Varm og ettergivende

En av foreldrestilene er beskytteren. Beskytteren er varm, nær og trygg og ønsker å være tilgjengelig og forstå hva barnet trenger.

– Denne foreldretypen kan synes det er vanskelig å gi slipp når barnet vil utforske verden. Noen av disse foreldrene kan bli overbeskyttende, og kjenne på bekymringer og katastrofetanker, sier Johannessen.

Hvilken type er du i foreldrerollen? Ta testen her!

En annen type er prosjektlederen. De er varme, trygge og tydelige og setter pris på struktur og rutiner.

– I stressede situasjoner, kan denne forelderen bli mer instruerende og mindre fleksibel. Mange foreldre som havner i denne gruppen, vil foretrekke å avlede ubehagelige følelser, fremfor å gå inn i det som er vanskelig, sier hun.

Fleksibel og emosjonell

Den fleksible foreldretypen er tilpasningsdyktig, varm og utforskende med barnet. Denne typen tar ting på sparket og tåler mer stress og kaos enn de andre stilene.

– Og det er bra, for et liv med små barn byr på mye uforutsigbarhet, sier Johannessen, og legger til at denne typen kan bli utfordret dersom man har et barn som trenger mer rutiner og forutsigbarhet.

Den fjerde foreldretypen er den emosjonelle. De viser følelser og er omsorgsfulle.

– De emosjonelle ønsker å gjøre det beste for barnet, men kan streve med egne følelser og noen mangler verktøy for å regulere disse, sier hun.

(Fra øverst i venstre hjørne) Prosjektlederen, beskytteren, den fleksible, den emosjonelle og hjelperen. (T.h.) Annette Johannessen, fagspesialist og psykolog i Bufetat. Illustrasjon: Trond Kulterud Foto: privat

Hjelperen

Den femte og siste foreldretypen er hjelperen. Denne stilen kan minne litt om beskytteren, men er mer fremoverlent.

– Hjelperen er varm og tilstede, og er opptatt av at barnets behov blir sett og fulgt. Hjelperen syns det er direkte smertefullt å se at barnet strever med noe, sier Johannessen.

Utviklet en foreldretest

Nå har Johannessen utviklet en foreldretest i samarbeid med Foreldrehverdag. Bakgrunnen er at mange foreldre er usikre på om de er gode nok foreldre. 

– Vi vil vise at det finnes flere måter å være foreldre på. Dette er ikke en test for å finne ut hva du gjør feil. Det er en test som viser styrkene dine og som øker refleksjon rundt hvordan man er og ønsker å være som forelder, sier Johannessen og legger til at om man havner i en gruppe, er det ikke gitt at man blir der for alltid.

Hvilken type er du i foreldrerollen? Ta testen her!

Foreldretesten

– Over 120.000 foreldre har tatt testen.
– Testen tar i snitt 4,5 minutter.
– Cirka halvparten har fått samme resultat – prosjektlederen.
– Sjekk hva du blir – ta testen her!

Av Marte Frimand

Next article