Home » Psykisk helse » Hva er normalt etter en unormal tid?
psykisk helse

Hva er normalt etter en unormal tid?

De som opplever å ha venner og et fellesskap de hører til, er bedre rustet til å takle store omveltninger i livet. Foto: Unsplash

Mange og lange måneder med avstand og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. Når vi nå går mot et åpnere samfunn, kan det være lurt å ta et skritt tilbake og spørre oss selv – hvordan vil vi egentlig ha det framover?

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er livet under og etter pandemien, og skal belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap. Det har vært mange undersøkelser om hvordan pandemien har påvirket vår psykiske helse, og konklusjonen er langt fra klar. Men det vi vet, er at den har påvirket oss.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra i vår, viste at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien, og at kvinnelige studenter har mer enn dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige studenter for å søke hjelp for psykiske plager. Risikoen for oppsigelse eller permittering har vært størst for de med lav inntekt og kort utdanning, og innvandrere har vært mer utsatt enn norskfødte. Dette er innsikt vi må ta på alvor, og følge opp.

Blant de vanligste årsakene

Alle har en psykisk helse som må tas vare på og følges opp. De som opplever å ha venner og et fellesskap de hører til, er bedre rustet til å takle store omveltninger i livet. Sosial støtte er forebyggende, og øker sjansen for å søke om og få hjelp når du trenger det. Pandemien tok bort flere viktige møteplasser og kontaktpunkter som vi før tok for gitt, men det skapte også mange nye. Det gjorde at vi måtte tenke nytt om hvordan vi følger opp oss selv og hverandre, som enkeltmennesker og som samfunn. Det er noe vi kan ta med oss videre.

Anura Sankholkar, Nasjonal kampanjeleder, Verdensdagen for psykisk helse. Foto: Verdensdagen for psykisk helse

Vår psykiske helse vil bli utfordret gjennom livet. Halvparten av oss vil oppleve store psykiske utfordringer i løpet av livet, og angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær. Samtidig sier fire av ti av de ikke ville fortalt sin arbeidsgiver om de slet psykisk.

Starten på en ny normal

Aldri før har så mange markert sitt engasjement for psykisk helse som i år. Vi håper det kan bety starten på en ny normal, hvor det er lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det. God psykisk helse bygges i omgivelsene våre, og er et felles ansvar.

Alle kjenner noen som ikke har det så bra. Ta den telefonen, send den meldingen og møt opp. Vil du vise at du bryr deg, men sliter med å finne de riktige ordene? Det er lettere enn du tror, og viktigere enn du aner. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp!

Av Anura Sankholkar

Neste artikkel