Skip to main content
Home » Psykisk helse » Gjennombrudd for behandling av depresjon
depresjon

Gjennombrudd for behandling av depresjon

Foto: Getty Images

Omlag 17 prosent av den norske befolkningen vil i løpet av livene deres oppleve psykiske lidelser ved depresjon.

I tilfellene der normal antidepressiv behandling ikke fungerer, vil man dermed lide av behandlingsresistent depresjon, og i tur oppleve en dyp følelse av ensomhet og isolasjon fra andre mennesker og verden i det hele tatt. Verre er det at risikoen for selvmord øker, og at livskvaliteten reduseres betraktelig.

Basert på den største studien noensinne gjort i forbindelse med depresjon vet vi i dag at kun 50 prosent av de som lider av depresjon er mottakelige for standard antidepressiv behandling. Studien, kalt STAR * D, viste også at så mye som 30 prosent lider av behandlingsresistent depresjon som nå kan behandles med flere gamle medisiner som har vist seg å være effektive mot depresjon.

Det siste gjennombruddet innen depresjonsbehandling har svært raske antidepressive effekter. I motsetning til standard behandling, som normalt tar mellom tre og seks uker, vil effekten av medisinene kalt Rapidly Acting Antidepressants (RAAD) vises innen få timer. Omtrent2/3av personer med behandlingsresistent depresjon vil oppleve en positiv respons etter én enkelt behandling med en av RAAD-medisinene, som har en liknende effektstørrelse som ECT uten uønskede bivirkninger. I tillegg har også en av RAAD-medisinene en kraftig effekt mot selvmordstanker.

Drøyt én million mennesker tok sitt eget liv i 2019. Her i Norge mister i gjennomsnitt 600 mennesker livene sine til selvmord hvert år, noe som sammenliknet med dødstilfellene som skyldes Covid-19 er over halvparten så mye. At disse medisinene nå i økende grad blir brukt i Norge medfører en enorm innvirkning for de mange nordmennene som fortsetter å lide til tross for standard behandling.

Av Lowan H. Stewart

MD, FACEP. Overlege, Medisinsk rådgiver, PsykForsk, DPS Nordre Østfold, Sykehuset Østfol. Medisinsk direktør, AxonKlinikken.

Next article