Home » Psykisk helse » Gi tid, ta deg tid
selvhjelp

Gi tid, ta deg tid

Foto: Unsplash

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Gi tid», og oppfordrer oss til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Det er en veldig god tanke som vi alle bør holde høyt.

Vi har alle en psykisk helse som vi må ta vare på, men hva er det som gjør godt for psyken? Det er selvfølgelig forskjellig ut fra hvem vi er, hva vi gjør og hva vi liker. Meningsfullt samvær, opplevelser, gode samtaler, natur, dyr, bevegelse, kunst, kultur, god mat er blant ting som kan gi oss påfyll. Men hvis den psykiske helsa er litt frynsete, er kanskje også overskuddet til å gjøre ting vi vet er godt for oss, lavt. Da er det lettere å dra dyna over hodet og bli der vi er. Men skjer det noe da?

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen. Hvis vi er heldige kan dårlige dager gå over til bedre, men oftest må vi selv gjøre en innsats. Denne innsatsen kan kreve mot til å innse problemet og ta ansvar for endring selv. Du kan hente støtte og styrke til dette hos andre, for eksempel i en selvhjelpsgruppe.

Selvhjelpsgrupper

Forskning viser at selvhjelpsgrupper fungerer som et godt fellesskap der tillit og trygghet skaper rom for å sette ord på det som er vanskelig. Erfaringer fra selvhjelpsgruppene tar deltakerne med seg og gjør bruk av det også utenfor gruppa.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er et sted å bearbeide egne problemer sammen med andre. Rundt i landet finnes det lokale kontaktpunkter for selvhjelp som setter i gang selvhjelpsgrupper. Om du tenker at en selvhjelpsgruppe kan være noe for deg, så ta kontakt med en av disse, se selvhjelp.no/grupper.

Deltakelse i en selvhjelpgruppe er noe som foregår over en periode og så lenge du selv har behov for det. Kanskje du skulle gi deg selv denne tiden?

Av Hilde Nøkleberg, rådgiver i Selvhjelp Norge

Neste artikkel