Skip to main content
Home » Psykisk helse » Folkehelsekonferansen 2019
konferanse

Folkehelsekonferansen 2019

Folkehelsekonferansen er en konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming. Foto: Linda Helen Hansen

Folkehelseforeningen er en frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for å øke forståelsen og interessen for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis innen folkehelsearbeid. Vi arrangerer årlig Folkehelsekonferansen som er blitt den viktigste møteplassen for ulike aktører innen folkehelsefeltet.

I år arrangeres Folkehelsekonferansen i Oslo 15.-16-oktober med forkonferanser og publikumsarrangement 14.oktober. Årets tema er livskvalitet og psykisk helse. Stortinget har vedtatt at befolkningens livskvalitet skal måles og brukes som grunnlag for utforming av folkehelsearbeidet, og Regjeringen er opptatt av at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Vi ønsker derfor å bruke Folkehelsekonferansen 2019 til å sette søkelys på både hvordan og hvorfor det er viktig å måle folks livskvalitet, hva som er sammenhengen mellom livskvalitet og psykisk helse, hva som gir god livskvalitet og hvordan ulike aktører kan legge til rette for økt livskvalitet. Dette vil bli presentert gjennom spennende innlegg i plenum, en rekke parallellsesjoner med ulik tematikk og et eget spor med forskning på feltet.

Mange (over 300) har allerede meldt seg på, men påmeldingen er fremdeles åpen. All informasjon om program og påmelding finner du på www.folkehelsekonferansen.no.

Vi ses på Radisson Blu Scandinavia i midten av oktober!

Av Folkehelsekonferansen

Next article