Home » Psykisk helse » Det er umulig å holde oversikt
psykisk helse

Det er umulig å holde oversikt

Foto: Unsplash

Barnas digitale liv er ofte litt skjult for de voksne, men på nettet finnes det farer det er viktig å være klar over.

I dag er den digitale verdenen vevd inn i nesten alt vi gjør – også for barn. 

– For barn og ungdom er nok det sosiale viktigst, både ved at de bruker sosiale medier og at underholdningaktiviteter er sosiale. De deler og liker musikk, filmer og annet, og barna kan selv produsere innhold ved at de lager og deler danser, for eksempel på Tik Tok, sier spesialrådgiver for barns rettigheter og nettvett i Redd Barna, Kaja Hegg.

Spres raskt

Det er ikke grenser for hva slags innhold barn eksponeres for og hvem de kan komme i kontakt med på nett. 

– Dette gjør at de er mer eksponert for farer og lettere kan påføre andre farer uten at vi fanger opp det som skjer, sier Hegg. 

Problemer som tidligere var lokalisert ett sted spres nå raskt, og mange saker knyttet til mobbing og overgrep blir annerledes på nett fordi flere ser det.

– Samtidig gjør nettets anonymitet at barn kan ha lavere terskel for å hetse andre og ta mer risiko. Dette utgjør også en fare for barn, sier hun. 

Hun mener det er viktig at lærere og foreldre snakker om å vise respekt, sette grenser, ta ansvar og passe på seg selv og andre. 

– Det bør tilrettelegges for gode, digitale fellesskap, og voksne må være tilstede på nett. Ha klare regler for hva som er lov og ikke, og lær barnet at de skal blokkere og si fra hvis de opplever noe ubehagelig, sier hun.

Kaja Hegg

Spesialrådgiver for barns rettigheter og nettvett i Redd Barna

Redde for kjeft

Noen av dem som er farlige på nett vil barna selv gjennomskue, men problemet er de som er farlige uten å fremstå som farlige.

– De utgir seg for å være en venn, en hjelper eller en som kan gi barna noe de trenger. For eksempel en å spille med. De manipulerer, får barna til å like seg og noen ganger lyver de på alderen, sier hun. 

Når tilliten er vunnet, starter gradvis krenkelsen, og så kommer trusler og manipulering. Dette kan det være vanskelig å gjennomskue, og det å snakke med voksne kan sitte litt langt inne. Barnet er kanskje redd for å få kjeft, for å miste tilgang til nett og at de voksne ikke forstår.

– De kan også bli truet til taushet, og har ikke tillit til at voksne gir relevant hjelp i en uoversiktlig situasjon. Snakk derfor med barna om at det finnes flere å snakke med både på skolen og hjemme hvis noe skjer, og informer dem om tjenester som kors på halsen, snakkommobbing og ung.no, sier Hegg.

Må høre på barna

For oss voksne er det vanskelig å holde oversikt. Ting endres hele tiden, og selv unge foreldre har problemer med å henge med. 

– Mye skjer i lukkede grupper, og det oppstår hele tiden fellesskap og koblinger. Det er umulig å ha full oversikt, sier Hegg. 

Det er bare barna selv som kjenner den virkeligheten de lever i og hvordan den oppleves. 

– Derfor er det å tilrettelegge for at barn blir hørt og har innflytelse noe av det viktigste vi gjør i nettvettarbeidet. Vi må aldri slå oss til ro med at vi vet. Alt materiellet Redd Barna lager, går derfor ut på en åpen dialog med barna. Vi må utfordre, spørre og ha en dialog med dem, avslutter hun.

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel