Skip to main content
Home » Psykisk helse » Alkoholfri selvrespekt
Sponset

Sier du ja til ting du ikke vil, undergraver du din egen selvrespekt. Kanskje spesielt når det gjelder alkohol, er det relativt vanlig å si ja uten å ha lyst. Hvorfor?

Mennesker er sosiale dyr med behov for tilhørighet. I naturtilstanden er et ensomt menneske utsatt og skjørt. Som barn, syke og gamle er vi avhengige av andres hjelp for å klare oss. Derfor er vi naturlig innstilt på å unngå isolasjon og ensomhet; vi trenger hverandre. Men fordi dette er så viktig, kan vi fort gjøre desperate ting for å få aksept og tilhørighet – som å gå på akkord med egne verdier.

En norm i samfunnet

Hvis vi føler oss spesielt utsatt, øker sjansen for at vi bytter bort egne meninger og verdier mot sosial aksept. Tilhørighet er viktig, men prisen for å gå på akkord med egne meninger er høy; vi vet ikke om vi ville blitt likt for dem vi virkelig er. Vi var usikre før, og er usikre nå. Den eneste måten å bli sikker på, er å si ting rett frem. Dette gir selvrespekt, og det er den eneste måten vi kan oppnå relasjoner som ikke er preget av over- og underordning.

Når noe er veldig vanlig, tar det fort preg av en norm – det blir noe vi forventer. Når det kommer til alkohol, finnes det en klar norm i det norske samfunn: Det er vanlig å drikke alkohol. Men hva med å aldri drikke alkohol? Det er mindre vanlig, og blir derfor ofte møtt med spørsmål om hvorfor.

I en undersøkelse Respons Analyse utførte for DNT – Edru Livsstil i 2020, oppga 49 prosent å ha drukket alkohol uten egentlig å ha lyst. Undersøkelsen hadde 1178 respondenter i alderen 18-30. Andelen var noe høyere blant studenter, samt respondenter som oppga alltid eller ofte å føle på angst i sosiale sammenhenger.

Drikkepress

Vårt studentprosjekt, Sammen, har mål om økt inkludering av studenter som drikker lite eller ikke noe alkohol. Dessverre har alkoholfrie studenter større sannsynlighet for å droppe fadderukene, trolig fordi de føler seg utenfor når alkohol tar mye plass. Men drikkepress finnes på flere arenaer!

Drikkepress stiller spesielt sosialt usikre i et ekkelt dilemma: Å underkaste seg andres forventning og undergrave egen selvrespekt, eller å stå imot og risikere å føle seg utenfor. Her kan omgivelsene gjøre det lettere ved å understreke at alkoholfritt er et jevnbyrdig valg, og ikke avkreve en grunn. Og for deg som ønsker å si nei, har vi flere tips til hvordan det skal bli lettere å si det du mener på vår nettside edru.no.

Av Bo-Nicolai Gjerpen Hansen

Next article