Home » Psykisk helse » 2020: Da psykisk helse kom til Norge?
Psykisk helse

2020: Da psykisk helse kom til Norge?

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Spør mer». Foto: Unsplash

Covid 19-pandemien og dens inngripen i livene våres har satt oss alle på prøve. Fortsatt vil vi måtte leve med usikkerheten og konsekvensene av mangel på vaksine og behandling av Covid-19. De fleste av oss vil huske 2020. Hva vil du at året skal bli husket for?

Le Hang Doung

Nasjonal kampanjeleder, Verdensdagen for psykisk helse

Foto: Stine Loe Jenssen

Hvorfor «Spør mer»?

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Spør mer». Nøkkelen til god psykisk helse handler mye om hvordan vi bygger relasjoner i ulike sammenhenger. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor et annet menneske, gir du dem anerkjennelse og bedre selvfølelse. De vil føle seg sett og inkludert.

Når du spør får du mer kunnskap, å spørre er grunnleggende for personlig utvikling. Vi mennesker danner av og til egne bilder basert på tidligere erfaringer for å forklare ting som er ukjent og nytt for oss. I stedet for å anta, er det bedre å skaffe seg mer kunnskap og informasjon når du møter det ukjente, enten det handler om et annet menneske, om et nytt tema eller en ny tanke hos deg. Kunnskap gir mindre stigmatisering, og gjør det enklere å respektere andre.

Spørre for å hjelpe

Å spørre mer for å oppdage om noen sliter, er kanskje årets sterkeste oppfordring for å gjøre en forskjell for enkelt mennesker, og i beste fall redde liv. Halvparten av oss vil oppleve store psykiske utfordringer gjennom livet. Selvmordstallene i Norge er høye, og vi vet at enda flere har forsøkt. Vi vet at mange ikke tørr å spørre, ikke vet hvordan de skal spørre, eller snakke om vanskelige ting. Dette vil vi endre på i 2020.

Kraften i den enkelte

Det fører meg tilbake til min innledning om hvordan du skal huske år 2020. Vi har i år opplevd en situasjon ingen har forutsett og som fikk umiddelbare store konsekvenser. Ikke minst på den psykiske helsen til folk flest.

Nordmenn (og andre) har fått vist hva som ligger i hos hver av oss bare vi gjør det (lille) vi kan. I pandemitilfellet var det å holde avstand, sprite hendene og begrense fysisk kontaktflater. På den måten har vi greid å begrense skadene til Covid-19. Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme for psykisk helse?

Hvis du og jeg, nabolaget, snapkontoen, samvirket, jaktlaget, syklubben, facebookgruppa, bedriftshelsetjenesten, politikere gjør det vi kan der vi er, vil vi greie å mobilisere og få flere til å spørre om psykisk helse. Vi kan bruke Verdensdagen for psykisk helse til å vise at vi setter pris på førstelinjearbeidere som jobber med psykisk helse hver dag. Vi skal klappe for de ved å vise oss frem og si at vi tørr å snakke om psykisk helse. Takk for all dere gjør for å styrke den psykiske helsen!

Av Le Hang Duong, Nasjonal kampanjeleder, Verdensdagen for psykisk helse

Neste artikkel