Skip to main content
Home » Øyehelse » Pass på barnas syn!
Sponset

Etter fireårskontrollen er det foreldrenes eget ansvar å passe på barnas syn. De aller fleste kan heldigvis få rask og god hjelp hos optiker. Optikeren kan også søke brillestøtte til barna fra NAV.

I fjor ble det innført en generell tilskuddsordning for briller til barn, som for de fleste er på 770 kroner.

– Tar du med barnet til optiker og får gjennomført en synsundersøkelse, kan optiker søke denne støtten for barnet. Tilskuddet blir så trukket fra prisen på brillen, forteller daglig leder Tina Alvær i Optikerbransjen.

Tina Alvær

Daglig leder i Optikerbransjen

For noen barn med spesielle behov, er støtten langt høyere. Men i de fleste tilfeller må foreldrene regne med å betale en god del av det brillen koster selv. Optikerbransjen jobber for at hele utgiften for brillene dekkes av det offentlige, og at flere skal benytte seg av ordningen.

I dag er det slik at barna får sjekket synet på fireårskontrollen på helsestasjonen. Etter dette, er man som forelder selv ansvarlig for å fange opp i hvilken grad barna ser godt nok.

– Det kan være vanskelig å oppdage synsproblemer for andre, og barna selv kjenner bare til det synet de har, sier Alvær.

Barn som sliter kan få hjelp

Mens barnas tenner og helse ellers er et offentlig ansvar i oppveksten, er ikke synet underlagt samme oppfølging. Slik bør det imidlertid ikke være, mener folk flest. Flertallet i befolkningen svarer nemlig at det offentlige både bør dekke selve synsundersøkelsen, men også hele kostnaden ved barnebriller, ifølge Helsepolitisk barometer 2023.

Foto: Specsavers

– Her er vi på lag med befolkningen. Det er mange barn som har behov for å få korrigert synet gjennom oppveksten. Synet endrer seg ofte gjennom skoleårene, sier Alvær.

Som optiker har hun møtt mange barn som sliter på skolen eller skygger unna fritidsaktiviteter fordi de har synsproblemer.

– Den gode nyheten er at de aller fleste enkelt kan hjelpes med briller eller kontaktlinser, slik at de får det bedre både på skolen og på fritiden, sier Alvær.

Optikere kan også henvise til øyeleger dersom det er behov for oppfølging av en spesialist.

Optikerbransjen

Optikrbransjen er interesseorganisasjonen til optikerbedriftene i Norge. Vårt mål er å ivareta optikerbransjens og medlemmenes interesser i samfunnet.

Krever mer av øynene våre

Om man ikke gjør noe med synsproblemene i oppveksten, kan det få store konsekvenser videre i livet. Det blir vanskeligere å lære, lese og å klare seg i hverdagen. I yrkeslivet kan barna dine gå glipp av muligheter, og kanskje ikke få utnyttet sitt potensial fullt ut.

Fagmiljøet for den norske optometriutdanningen på Kongsberg har forsket på barn og synsfeil i mange år. Testing av skolebarn førte til at 15 prosent av barna ble sendt videre til en utvidet synsundersøkelse. Av disse hadde 83 prosent uoppdagede synsfeil. En annen studie fra Universitetet i Sørøst-Norge viser at så mange som halvparten av alle 16-19 åringer var langsynte.

– Å ta tak i synsproblemer så tidlig som mulig er viktig for barnas utvikling og fremtidsmuligheter. Samfunnet krever mer av øynene våre enn før. Mange vil arbeide foran skjermer, der godt syn er avgjørende for å kunne utføre jobben skikkelig, avslutter Alvær.

Tegn på dårlig syn hos barn og unge

• Blir fort sliten av lesing og nærarbeid
• Hodepine
• Støter borti ting
• Kan virke klumsete
• Klarer ikke å ta imot en ball
• Flytter bøker eller nettbrett nærmere
• Myser
• Vanskeligheter med å holde konsentrasjonen
• Sliter med å lese skilt, teksting på TV eller på tavla
• Ser dobbelt, eller lukker ett øye ved lesing
• Ser uklart når man skifter fra å se på avstand til nært

Tekst: Optikerbransjen, bransjeorganisasjonen til optikerbedriftene

Next article