Skip to main content
Home » Øyehelse » Det mikroskopiske implantatet som behandler glaukom
Sponset

Det anslås at rundt 75 000 mennesker i Norge i dag er diagnostisert med glaukom – en øyesykdom som ubehandlet kan føre til blindhet.

Hva er glaukom?

Glaukom er en progressiv gruppe øyesykdommer som ubehandlet dessverre kan føre til blindhet. Det kan være vanskelig å oppdage uten en øyeundersøkelse – de fleste typer glaukom har ingen symptomer. Det mindre følsomme «sidesynet» er vanligvis det første som blir påvirket.

Selve årsaken til glaukom kjenner vi ikke i detalj, men vi vet at et høyt øyetrykk kan gi økende sykdomsutvikling.

Kjell Gunnar Gundersen

Dr. Med, spesialist i øyesykdommer, Ifocus Øyeklinikk, Haugesund

Hvordan kan du beskytte synet ditt?

Folk anbefales å ta årlige øyeundersøkelser hos egen optiker. Dersom optikeren mistenker glaukom, bør en bli henvist til øyelege. Hvis det er en familiehistorie med øyesykdom, anbefales det at årlige øyetester utføres over en alder av 30 år. Hvis ikke anbefales årlige tester etter fylte 60 år.

Hva skjer hvis du oppdager at du har glaukom?

Har det først oppstått skade på synsnerven, er den dessverre permanent og irreversibel. Av den grunn er det viktig å få kontroll på væsketrykket i øyet så raskt som mulig. Den vanligste behandlingen for grønn stær er øyedråper som senker øyetrykket, og dermed reduserer risikoen for at sykdommen forverres.

Imidlertid vet vi at minst 30 prosent ikke tar øyedråpene slik de skal. Dette kan skyldes medisinske bivirkninger som lokal irritasjon og alvorlig tørre øyne, allergi, misfarging av øynene, uønsket vekst av øyevipper eller pasienter med hjerterytmeforstyrrelser. Begynnende demens, det at pasientene helt enkelt glemmer å ta øyedråpene er en egen feilkilde. Det er også mange pasienter som ikke ønsker å bruke dråper, da dette gir dem en daglig påminnelse om at de har en mulig synstruende øyesykdom.

Finnes det et alternativ til øyedråper?

For de som ikke kan eller ønsker å bli behandlet med øyedråper, finnes det et veldokumentert effektivt operativt alternativ; implantasjon av en trykkreduserende stent eller ventil – iStent inject®.

Hva er trabekulær mikro-bypass kirurgi?

Dette innebærer å implantere mikrostenter eller mikroventil i øyets naturlige dreneringsvei for å hjelpe til med å kontrollere trykket inni øyet, for eksempel med iStent inject® W.

Operasjonen er rask (tar fem minutter), sikker og kan utføres under lokal bedøvelse samtidig med en grå stær-operasjon eller som en separat prosedyre. Den har fordelen at den reduserer øyetrykket uten at øyets tårekvalitet påvirkes negativt. Det er en sikker og trygg operasjon som blir utført av øyeleger. Det finnes et betydelig antall studier som viser dens effektivitet og sikkerhet. Stentene kan ikke sees når de først er på plass, og «normalt» syn oppnås raskt etter operasjonen.

iStent inject® W

iStent inject® W er verdens minste medisinske implantat som per i dag blir implantert i menneskekroppen. iStent inject®-enhetene er mikroskopiske 0,36 mm små. Når de er på plass, er de ikke synlige for det menneskelige øyet.

Den originale iStent- og iStent-injeksjonen har blitt implantert i mer enn én million øyne rundt om i verden. Flere og flere pasienter med glaukom i Norge drar nytte av prosedyren hver dag.

Hva skjer etter trabekulær mikro-bypass-kirurgi?

En internasjonal studie har vist at 72 prosent av pasientene som ble behandlet med iStent inject® ikke lenger trengte å ta glaukommedisiner etter tolv måneder. I tillegg sikres en at øyetrykket holder seg mer stabilt gjennom dagen.

iStent inject® W

Øyne som viser tegn til alvorlig tørrhet og irritasjon grunnet trykksenkende øyedråper, viser rask bedring etter iStent-implantasjon

Tekst: Glaukos

Next article