Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Vondt i muskler eller skjelett? Sjekk deg!
Muskel og skjelett

Vondt i muskler eller skjelett? Sjekk deg!

Doktor og pasient snakker
Doktor og pasient snakker
Foto: Getty Images

Mange mennesker går rundt med «vondter» og smerter i muskler og skjelett i årevis uten å undersøke om de har en revmatisk diagnose. Å sette diagnose fører til behandling og rehabilitering slik at man får et bedre liv.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har en klar oppfordring til deg som har vondt i muskler og skjelett: Bestill legetime og sjekk deg! Det er mulig å leve et godt liv med revmatisk sykdom.

Vage symptomer

Mennesker med revmatisk diagnose har ofte vagere symptomer og det er vanskeligere å stille diagnose enn ved andre sykdommer. Det kan ta tid før sykdommen virkelig slår ut. Gjennomsnittstid for å fastslå revmatisk diagnose i Norge er nå fire år. NRF jobber for å få ned diagnostiseringstiden for denne gruppen. De blir oftere mistrodd av fastlegen og kommer senere til spesialist enn «friske» og andre kronikergrupper. Det viser en ny landsomfattende undersøkelse utført av TNS Kantar, på oppdrag av blant annet NRF og AbbVie.

Alvorlige konsekvenser

Sen diagnostisering betyr et liv med unødvendig mye smerter, stivhet og redusert livskvalitet. Mange får økt sykefravær eller blir uføre. Derfor er «tidlig diagnostisering» på dagsorden på Revmatikerdagen 12. oktober – et svært viktig tema for alle som i fremtiden får revmatiske sykdommer. Revmatiske sykdommer er kroniske og medfører stivhet og smerter i ledd og muskler, men ved noen diagnoser kan også huden, lungene, slimhinnene og andre organer bli rammet.

Gode råd

Når du har en revmatisk sykdom, er det viktig å vite hva du selv kan gjøre for å leve et godt liv med diagnosen, og for at de dårlige periodene skal bli mildere eller kortere. Hvordan skal man selv blir god helseminister i eget liv? For de fleste er fysioterapi, medisiner og rehabiliteringsinnsatser nødvendig. Mosjon og bevegelse er viktig for å beholde rørligheten, og ikke minst er riktig trening svært viktig. Forskning viser at spesielt høyintensiv trening kan bidra til å holde sykdommen mer i sjakk og ofte redusere behovet for medisiner. Sunt kosthold og mental balanse er viktig for alle, men for mennesker med en revmatisk sykdom har det stor betydning for helsen.

For mange kjennes det ekstra tungt å endre livsstil når man har smerter og man må leve med en kronisk sykdom. Da er det godt å kunne snakke med noen som forstår. Noen som selv har opplevd å være i samme situasjon. NRF tilbyr derfor hjelpetelefonen «NRF hjelper deg» som betjenes av våre frivillige likepersoner. En likeperson gir informasjon, råd og hjelp. Hvem kan vel det bedre enn en person som selv har revmatisk sykdom?

Koster mest og rammer flest

Muskel- og skjelettsykdommer koster det norske samfunn om lag 73 milliarder kroner i året. Nedsatt muskel- og skjeletthelse rammer flest og koster samfunnet mest. NRF jobber for å høyne statusen til denne gruppen, og for å bedre deres behandlingstilbud og rettigheter. Det trengs helhetlige pasientforløp og tidlig diagnostisering for denne kronikergruppen.

NRF jobber for at revmatiske diagnoser skal bli prioritert innen forskning, behandling og rehabilitering. Muskel- og skjelettsykdommer må høyere opp på prioriteringslisten til politikerne og helsepersonell, både på kommunal- og på landsbasis. Det vil gagne både samfunnet og enkeltindivider.

Av Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund

Next article