Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Tidlig diagnose og et godt rehabiliteringstilbud kan spare samfunnet for milliarder
Muskel og skjelett

Tidlig diagnose og et godt rehabiliteringstilbud kan spare samfunnet for milliarder

Varmtvannsbasseng er en treningsform som hjelper folk med muskelskjelettplager. Foto: NRF

Produksjonstapet som følge av muskelskjelettsykdommer utgjør 71 milliarder kroner årlig i Norge, ifølge en rapport fra NRF. Tidlig diagnose og godt behandlingstilbud kan forhindre folk fra å bli langtidssyke eller uføre. 

– Muskelskjelettsykdommer er den sykdomsgruppen som rammer flest og koster mest i Norge. Den rammer over en million nordmenn. Nesten én av fem innbyggere har forskjellige former for muskelskjelettsykdommer, sier Anna Fryxelius, fagsjef i Norsk Revmatikerforbund.

Anna Fryxelius

Fagsjef i Norsk Revmatikerforbund

Viktig med tidlig diagnose

– Hvis du har grunn til å tro at du har en revmatisk sykdom, trenger du å komme til revmatolog. Da må du få en god henvisning fra fastlegen, og utredes for revmatisk sykdom, sier hun.

Det som ofte skjer er at folk går i årevis med disse plagene, uten å komme seg til spesialist. Dersom du får en revmatisk diagnose derimot, vil du bli fulgt opp av en revmatolog med en persontilpasset plan og klare behandlingsmål. 

Rehabilitering reduserer sykefravær og uførhet

For å minske sykefravær og antall som blir uføretrygdet på grunn av muskel- og skjelettplager, er det viktig med tilgjengelig hverdagsrehabilitering. Fryxelius fremhever spesielt varmtvannsbassengene.

– Det er noe som hjelper mange med muskelskjelettplager, og de stenges nå for å spare penger i kommunene. Tilgjengelig varmtvannsbasseng er en treningsform som hjelper folk med muskelskjelettplager å stå i jobb og fungere i hverdagen. Det er effektiv hverdagsrehabilitering i forhold til veldig mye dyr behandling. Det har vi faktisk regnet på. 

– Tilgang til fysioterapi og varmvannsbasseng hjelper revmatikere å fungere bedre slik at de kan fortsette å jobbe, sier hun. 

Lære seg å leve med sykdommen

Sunt kosthold, trening og mestring er også viktig. Du må lære deg å leve med sykdommen.

– Hvis du har smerter og fatigue hele tiden, må du lære deg å bruke energien og tiden din på en annen måte. Du må gjøre ting annerledes. Kanskje lærer du at du må stå opp enten tidligere eller senere, eller at du bare kan sitte og jobbe en time av gangen. Enkelte aktiviteter må du kanskje unngå, mens du må gjøre mer av de tingene som hjelper mot smerten. Pasientens egeninnsats er minst like viktig som den medisinske behandlingen, sier hun.

Må se på helheten

Fryxelius påpeker at det er viktig å se på helheten, for dette er sykdommer som rammer veldig mange og som koster samfunnet veldig mye penger.

– Problemet er at behandlingssystemet ikke klarer å fange opp og hjelpe folk tidsnok. De må få behandling og rehabiliteringshjelp, ellers går de ut av arbeidslivet. Det er en kostnad både for individet og samfunnet, med langtidssyke, vesentlig redusert arbeidskapasitet og høye uføretall, avslutter Anna Fryxelius.

FAKTA

Revmatiske sykdommer omfatter over 200 muskelskjelettsykdommer og tilstander. Disse medfører smerter i ledd, rygg og muskler, redusert fysisk funksjon i bevegelsesapparatet (muskler, ledd og sener) over tid.

Revmatiske sykdommer rammer den enkelte, men sykdommene påfører også helsevesenet og samfunnet store kostnader gjennom sykefravær og arbeidsuførhet. Blant revmatiske sykdommer som på denne måten påvirker samfunnet i størst grad er leddgikt (revmatoid artritt), artrose og ryggsykdommer.

Kilde: Store Norske Leksikon (https://sml.snl.no/revmatiske_sykdommer)

Tekst: Sissel Nilsen, Mediaplanet

Next article