Home » Muskel og skjelett » Sykt Aktiv – et bedre liv med kronisk sykdom
Muskel og skjelett

Sykt Aktiv – et bedre liv med kronisk sykdom

Foto: Getty Images

Kronisk muskelskjelettsykdom påvirker alle deler av livet. For mange er det å ha et godt liv ensbetydende med det å være frisk. For folk med kronisk sykdom handler det om å være frisk nok til å håndtere hverdagen.

Med god nok fysisk og psykisk helse får vi krefter til å jobbe, og i tillegg overskudd til å møte venner, hjelpe barna med lekser, delta aktivt i lokalmiljøet og fortsette med hobbyene våre. Men hva skjer når vi blir så syke at hverdagen blir vanskelig å håndtere? Når kroppen verker og en tur til postkassen blir dagens største terskel. Hvordan er livet da?

Når motgangen blir for stor

Med dårlig fysisk helse følger ofte dårlig psykisk helse, og det tar ikke lang tid før både lav selvtillit og liten tro på bedring gjør at det meste blir vanskelig. Resultatet er ofte lange sykemeldinger og lite sosial omgang, og vi trenger hjelp for å komme oss videre. NRFs Sykt Aktiv-kurs gir både inspirasjon og verktøy til å håndtere smerte og motgang.

Sykt Aktiv-kursene er utviklet av og for revmatikere og mennesker med kronisk sykdom. Kurset kombinerer gode samtaler med visuelle verktøy, kognitive metoder og fysisk aktivitet.

Sykt Aktiv er NRF sitt mestringskurs for mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager, og er åpent for alle.

Les mer på revmatiker.no

Mestring og mål

På Sykt Aktiv-kurs lærer man å flytte fokuset fra det man ikke klarer, til det man faktisk klarer, fordi mestring gir en god selvfølelse. God selvfølelse er den beste døråpneren til en god spiral. Når man i tillegg setter seg realistiske mål, vil man etter hvert oppleve at det er mulig å leve bedre med sin sykdom.

Starten på en god spiral

Noen kursdeltagere setter seg hårete mål, og har klart å sykle Birken, eller delta på en topptur med friske venner. Mange har som mål å komme seg tilbake i jobb, noen vil håndtere smerte bedre, eller ha mer overskudd i hverdagen. Et oppnåelig mål er starten på en god spiral. Med gode verktøy og støtte fra andre som forstår, har du bedre mulighet til å bygge et friskt og aktivt liv til tross for kronisk sykdom.

Om NRF

Én av fire nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet.

Mer enn 300 000 av disse har en revmatisk diagnose. Norsk Revmatikerforbund taler deres sak.

Muskel- og skjelettplager er den viktigste årsaken til at arbeidstakere er sykmeldte eller uføre. Det er en stor utfordring for folkehelsen og en betydelig belastning for enkeltmennesket. Samtidig vet vi at et samfunn der alle kan delta, betyr verdighet og mestring – og god samfunnsøkonomi. Det handler i stor grad om kunnskap og tilrettelegging.

Av Morten Ødegaard og Anna Fryxelius, fagsjef Norsk Revmatikerforbund

Neste artikkel