Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Stress ned med massasje
Sponset

Har du tenkt på at massasjeterapi kan være et utmerket stressreduserende og helsefremmende tiltak i hverdagen?

Massasjeterapi er en trygg og kjent medikamentfri behandlingsform med dokumentert medisinsk relevans. Forskning viser at massasjeterapi kan gi smertelindring, økt funksjonsevne og økt søvnkvalitet, samt redusert angstnivå og generelt forbedret livskvalitet.

– For å møte dagens og morgendagens helseutfordringer står forebygging sentralt. Vi vet at en stor andel livsstilssykdommer kan forebygges. Vi vet videre at god funksjonsevne bidrar til å opprettholde god helse og forebygge sykdom, forteller leder i Norges Massasjeforbund, Vivi Ann Waggestad.

Vivi Ann Waggestad

Massasjeterapeut MNMF og styreleder i Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund (NMF) ble stiftet i 1995, og er det største særforbundet for massasjeterapeuter som jobber med helserettet og kunnskapsbasert terapeutisk behandling og massasjeterapi i Norge.

– En del av utdanningen vår er å behandle hele mennesket. Vi skal ikke være en massasjemaskin som gir samme type behandling uansett. Vi ser hele mennesket, vi fører journal, og vi er opptatte av å gjøre det som er best for den enkelte pasienten, forklarer Waggestad.

Lavterskeltilbud

Massasjeterapeuter tilknyttet Norges Massasjeforbund har spisskompetanse på terapeutisk berøring og bløtvevsbehandling. Det er ikke alle tilstander med muskel- og skjelettplager det er mulig eller hensiktsmessig kun å medisinere eller bevege seg ut av, og her utgjør massasjefaget en unik forskjell.

– Massasje har også et forebyggende aspekt, og pasienten bestiller selv time. Man trenger ikke være syk for å oppsøke en massasjeterapeut. Ofte konsulteres vi tidlig i forløpet hvor vi med enkle grep og veiledning kan forebygge at det utvikler seg større plager. Slik sett er massasjebehandling et lavterskeltilbud som kan forebygge en sykmelding. Mange plager kommer av stress og ensidig arbeid. Vi behandler alt fra håndverkere til slitne småbarnsmødre, forteller Waggestad.

Dekker et tomrom 

Ensomhet og psykososiale plager er på fremvekst, og regnes som fremtidens livsstilssykdommer. Mye av dette kan knyttes til vårt moderne, digitale samfunn med mindre fysisk kontakt og løsere sosiale tilknytninger.

– Fysisk berøring er et dyptliggende behov som mange mennesker ikke får dekket tilstrekkelig i dag. Massasjeterapeutene fyller et tomrom som det offentlige helsevesenet ikke har kapasitet til. Vi har god tid til klienten, og kan bidra til avspenning i kropp og psyke som ofte er tiltrengt i en hektisk hverdag, forteller nestleder i Norges Massasjeforbund, Ellen M. Thorsen.

Ellen M. Thorsen

Massasjeterapeut MNMF og nestleder i Norges Massasjeforbund

Massasjeterapeuter arbeider på klinikker, innen idretten, på Olympiatoppen og ute på bedrifter, og er vant med å jobbe tverrfaglig med andre aktører innen helse.

– Det hender ikke sjelden at klienter oppsøker oss etter anbefaling fra legen. Mange har behov for noe mer enn den hjelpen de får gjennom helsevesenet, forteller Thorsen.

Kvalifisert behandling 

Massasjeterapeut er ikke en beskyttet tittel, og det er viktig å kunne finne frem til kvalifiserte behandlere. Her kan Alternativregisteret i Brønnøysund benyttes som en styringsmekanisme som skiller kvalifiserte utøvere fra ukvalifiserte slik at brukerne er sikret trygg og kompetent, forebyggende helsehjelp.

Alle Norges Massasjeforbunds terapeuter er fagskoleutdannet, og søker du etter terapeuter på forbundets nettside, er du sikret å finne kvalifisert og utdannet personale, forklarer Waggestad. Er du stram, stiv og stresset? Massasjeterapi er et enkelt og behagelig helseforebyggende tiltak med kort ventetid.

Norges Massasjeforbund

NMF arbeider for å utdanne og fremme massører og massasjeterapeuters seriøse arbeid og utdanning. Pasientsikkerhet, seriøsitet og kvalitet til ca. 600 medlemmer.

Av Merete Låstad

Next article