Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Kronisk sykdom – alltid syk?
Muskel og skjelett

Kronisk sykdom – alltid syk?

Mann i arbeid
Mann i arbeid
Foto: Getty Images

Hvorfor satser vi ikke mer på forebygging og rehabilitering når vi vet det kan spare samfunnet for store summer og gjøre livene til enkeltpersoner så mye bedre?

Det er ikke alle plager som går over. Det er ikke alle sykdommer vi kan bli friske av. Og det er ikke alle som er forunt å leve livet uten smerter.

Motstykket til kronisk er akutt. Akutt betyr blålys og livreddende behandling. Kronisk betyr dessverre ofte uvisshet, manglende tiltak og usynlighet. Sykdommer det ikke finnes noen kur mot, skaper ingen helter. Ingen redningsmenn. Og heller ingen vinnere.

Å se hele mennesket

Personer med kronisk sykdom faller ofte mellom to stoler – blålysmedisin og eldreomsorg. Det mangler et opplegg for de kronisk syke, et opplegg som ser helheten og at kropp og psyke henger sammen.

Kronisk syke har ofte ikke kun én bestemt plage på ett avgrenset sted. Kronisk sykdom påvirker hele kroppen, hele mennesket – og hele livet. Du blir en gjenganger i helsevesenet. Du settes til stadighet på nye medisiner. Du sykemeldes, du går til behandling, du sykemeldes igjen – og du venter.

Svært mange av landets kronikere er rammet av revmatisme eller muskel- og skjelettsykdom. Dette er sykdommer som ikke forsvinner etter noen uker med behandling. Dette er sykdommer som følger deg livet ut, og det finnes ingen kur som helbreder den. Hvordan håndterer vi best dette? Blant annet gjennom forebygging og rehabilitering.

Satse på det vi vet hjelper

Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten har blitt dårligere de siste årene. Denne utviklingen må vi snu. I tillegg mener vi i Norsk Revmatikerforbund at det må satses langt mer på forebygging og rehabilitering i kommunene. Vi trenger gode helsetilbud der vi bor, og tilbudet skal være likt uavhengig av hvor i landet du bor.

Nesten halvparten av alt sykefravær her i landet er knyttet til sykdomsgruppen muskel- og skjeletthelse. Denne står også for en tredjedel av all uførhet. Det er på tide å gjøre noe med det.

Muskel- og skjeletthelse koster samfunnet 73 milliarder kroner i året. Kun en fjerdedel av denne summen er behandling og rehabilitering. Hvis vi satser mer på forebygging, behandling og rehabilitering vil dette gi store innsparinger. Vi vil få lavere sykefravær og flere vil mestre egen hverdag. Det er et enkelt regnestykke.

Ressurs på sine premisser

Alle ønsker å være en ressurs. Mer og riktig rehabilitering sørger for at også de som er rammet av sykdom får lov til å være nettopp dette. Både enkeltmennesket og samfunnet tjener på at folk er i arbeid og lever aktive liv.

Det styrker selvfølelsen, og er samfunnsøkonomisk gunstig. Men ikke alle kan jobbe. Da må vi sørge for gode nok tilbud til disse, og tilby tiltak som gjør at de kan få være en ressurs på sine premisser og ut fra sine utgangspunkt.

Det er karakteristisk for revmatiske sykdommer at de svinger mye, både fra dag til dag og over tid. Den ene uken kan betennelsen hugge tak i deg og sende smertebølger gjennom hele kroppen. Neste uke kan du være frisk og opplagt nok, og klar for å gjøre en god innsats i arbeidslivet.

Derfor er det så viktig med fleksibilitet og tilrettelegging i arbeidslivet. Og nettopp derfor er det også så viktig at rehabiliteringstilbudene til personer med revmatisme og muskel- og skjelettsykdommer er dynamiske og kontinuerlige.

Mestring og livskvalitet

Også kronisk syke kan leve gode liv. Det handler om økt mestring og livskvalitet. Det handler om å lære seg teknikker for å mestre hverdagen, få lov å være aktiv på sine egne premisser, vite at det er et apparat som tar vare på deg, og få tilgang til rett behandling og rehabilitering til rett tid. Det er slik vi skaper økt livskvalitet og mer glede, og bedre samfunnsøkonomi.

Norsk Revmatikerforbund jobber for å hjelpe helseministeren til å bli en bedre helseminister for kronikere innen muskel- og skjeletthelse, og vi jobber for at våre medlemmer skal bli bedre helseministre i sine liv!

Når sykdommen herjer i kroppen din, er det avgjørende at du får riktig behandling. Ingen skal vente i flere år for å få den oppfølgingen de trenger. Ingen.

Av Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Revamatikerforbund

Next article