Home » Muskel og skjelett » Slik påvirker covid-19 deg med revmatiske sykdommer
Muskel og skjelett

Slik påvirker covid-19 deg med revmatiske sykdommer

Espen Haavardsholm er forsker og revmatolog ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus

Pasienter med revmatisme ser ikke ut til å være mer utsatt for å få covid-19 enn andre, men enkelte medikamenter kan øke risikoen for sykehusinnleggelse hvis man smittes.

Det er ikke grunnlag for å si at revmatisk sykdom gir økt risiko for covid-19, men medisinene mange pasienter bruker mot sykdommene kan påvirke sykdomsforløpet.

– Mange pasienter med revmatiske sykdommene står på immunsupprimerende medisin, og det er data som tyder på at det foreligger lett økt risiko for alvorlig sykdomsforløp hos pasienter over 50 år som står på immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, sier forsker og revmatolog ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, Espen Haavardsholm.

Han legger til at dette varierer noe avhengig av hvilke medikamenter man bruker, og at det særlig er behandling med kortikosteroider i doser over ti milligram per dag som ser ut til å være en risiko for sykehusinnleggelse grunnet covid-19.

Trygt på sykehus

Ifølge Haavardsholm er det ingen tvil om at covid-19 har påvirket oppfølgingen av pasienter med revmatisk sykdom.

– Våren 2020 skjedde det en dramatisk omlegging av både poliklinisk og inneliggende virksomhet. Mange pasienter ble fulgt opp med avstandsoppfølging enten via telefonkonsultasjoner eller videokonsultasjoner i stedet for planlagte innleggelser eller poliklinisk besøk, sier han.

Dette er fortsatt aktuelt i tiden fremover, men så lenge smitteverntiltak følges er det også trygt å bli fulgt opp på sykehus. Avtalte kontroller og undersøkelser skal derfor opprettholdes når det er mulig,

– Behandling er nok i mindre grad påvirket av covid-19, men dersom en pasient med revmatisk sykdom får påvist covid-19, skal man på samme måte som ved andre infeksjoner slutte med sykdomsmodifiserende legemidler inntil man er frisk. Det er viktig å ha en god dialog med behandlende revmatolog dersom dette blir aktuelt, sier han.

Følg smittevernråd

De beste rådet til revmatikere, er for øvrig de samme som til resten av befolkningen.

– Det viktigste er å forholde seg til de offisielle smittevernreglene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt å rådføre seg med fastlege eller behandlende revmatolog. I tillegg er det utarbeidet en pasientinformasjon vedrørende covid-19 for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, sier han.

Denne blir jevnlig oppdatert og finnes på nettsidene til Diakonhjemmet Sykehus. For helsepersonell er det viktig å holde seg oppdatert på ny kunnskap om covid-19, både i forhold til risikofaktorer, oppfølging og behandling.

– Det gjelder også potensielle vaksiner. Dette er et felt det skjer mye og man får nye resultater fra forskning og utvikling fortløpende. I tillegg til nasjonale råd fra FHI og Helsedirektoratet følger revmatologer også med på veiledninger som kommer fra nasjonale, europeiske og amerikanske revmatologiorganisasjoner, sier han.

Av: Katrine Andreassen, [email protected]

Neste artikkel