Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Osteoporose: Riktig behandling gir gode resultater
Muskel og skjelett

Osteoporose: Riktig behandling gir gode resultater

Laks
Laks
Foto: Unsplash

Osteoporose, eller benskjørhet, er en utbredt skjelettsykdom i Norge, men det finnes flere gode medisiner mot sykdommen.

– Mange tror at osteoporose, eller benskjørhet er en kvinnesykdom som rammer eldre damer, og riktig nok rammer den annenhver kvinne over 50 år, men den rammer også hver fjerde mann, sier May-Britt Stenbro som er sykepleier og Osteoporosekoordinator ved Osteoporoseenheten på Vestre Viken helseforetak i Drammen.

Arv spiller en viktig rolle, og undersøkelser viser at et sted mellom 70 til 80 prosent av pasientene som utvikler osteoporose har sykdommen i familien. Sjansen for å få sykdommen øker med alderen. 

– Det er mye D-vitaminmangel i Norge, en viktig årsak er at mye av D-vitaminet får vi fra sola via huden, og med lite sol i store deler av året blir produksjonen av dette vitaminet for lite. Derfor bør man spise feit fisk eller tran for forebygge D-vitaminmangel, sier Stenbro.

– Sammenfallsbrudd i ryggvirvlene er nok de bruddene som er mest smertefulle og som det er vanskeligst å behandle.

For å forebygge sykdommen er det bra med et variert kosthold, å kutte ut røyken og å trene, spesielt er styrketrening bra. Enkelte betennelsessykdommer, enkelte sykdommer, for eksempel cøliaki, KOLS og revmatiske sykdommer kan gi økt risiko for osteoporose, det samme kan bruken av enkelte medikamenter, som for eksempel kortison gjøre.

Den stille sykdommen

Det er først når man brekker noe at de fleste finner ut at de har osteoporose og de vanligste bruddene er ryggbrudd, håndledd og hoftebrudd.

– Sammenfallsbrudd i ryggvirvlene er nok de bruddene som er mest smertefulle og som det er vanskeligst å behandle. For å bli utredet for sykdommen må man bli henvist fra fastlegen og da foretar vi en enkel røntgenundersøkelse vi kaller bentetthetsmåling.

– Men det er litt forskjellig hvor i landet man har tilgang på denne undersøkelsen. Det skyldes nok blant annet at det er mangel på nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av osteoporose. Det er synd, og kan gjøre at pasientene ikke får den behandlingen de burde hatt, og kanskje får de et nytt brudd, forteller Stenbro.

Gode resultater

I forbindelse med behandling av sykdommen er det fokus på kalsium og D-vitaminer, og ofte trenger pasientene tilskudd av begge deler.

– Det er også flere gode medisiner for benskjørhet, og de som kalles bisfosfonater fåes i pilleform og er de mest brukte. Pillens virkestoffer påvirker og reduserer de cellene som fører til nedbryting av benet, når disse cellene er satt ut av spill gjøres det igjen plass til byggecellene og da er behandlingen av sykdommen i gang. For de som ikke tåler tabletter kan medikamentet også gis intravenøst.- Osteoporose er underbehandlet i Norge og sykdommen fortjener mer fokus, særlig tenker jeg på dette når jeg ser hvor glade og fornøyde mange av pasientene er etter behandlingen.

– Vi har også sprøyter man kan få 2 ganger i året, denosumab. For de med mest alvorlig osteoporose kan man bruke daglige sprøyter i 2 år, PTH-analog. Cirka et år etter at vi startet behandlingen foretar vi en ny bentetthetsmåling for å se om medisinen har gitt ønsket effekt, og resultatene er virkelig veldig gode, sier Stenbro.

Behandlingen reduserer sjansene for brudd i ryggen med inntil 70 prosent og hoftebrudd med nærmere 50 prosent.

– Mange eldre har økt dødelighet det første året etter et hoftebrudd, og det er kanskje ikke så godt kjent. Derfor er det også så viktig å få satt i gang med behandling, for hoftebrudd gjør at de eldre kan bli veldig reduserte, få komplikasjoner, andre sykdommer og infeksjoner, fortsetter hun. I tillegg er det samfunnsøkonomisk bra å forebygge hoftebrudd, da et slikt brudd koster det norske samfunn cirka 500.000 kroner.

Underbehandlet

– Osteoporose er underbehandlet i Norge og sykdommen fortjener mer fokus, særlig tenker jeg på dette når jeg ser hvor glade og fornøyde mange av pasientene er etter behandlingen. For det er ikke bare, bare å brekke noe, for mange får det store konsekvenser med smerter, funksjonsnedsettelse, og behov for hjelp.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article