Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Osteopati og naprapati er skolemedisin!
Muskel og skjelett

Osteopati og naprapati er skolemedisin!

Regjering foreslo før sommerferien 2020 å innføre moms på alternativ behandling. Et slikt forslag vil med dagens ordninger innebære at de tjenestene som osteopater og naprapater tilbyr blir dyrere for brukerne.

Christian Pollock Fjellstad

Politisk rådgiver i Norsk revmatikerforbund (NRF)

Norsk Revmatikerforbund er sterkt kritisk til at osteopati og naprapati skal ilegges moms og er uforstående til at disse behandlingsformene fortsatt anses som alternativ behandling i Norge. Dette er i motsetning til mange andre land i Norden, Europa og resten av verden.

Støtter autorisasjon

Behandling med osteopati og naprapati brukes i stort omfang av personer med sykdommer og plager i muskel- og skjelett. Nå støtter Norsk Revmatikerforbund at osteopatene og naprapatene får autorisasjon som helsepersonell og blir en allmenn mulighet i behandlingsvalg i det norske helsevesen.

Både osteopati og naprapati er forskningsmessige belagte behandlingsformer og brukes av mange. Det er Norsk Revmatikerforbunds bestemte opplevelse at det tilsier at begge behandlingsformene bør anses som skolemedisin.

Kritisk viktig helsehjelp

At osteopati og naprapati nå anses som alternative behandlingsformer og derfor foreslås ilagt moms på sine helsetjenester er faktisk uforståelig. Forslaget vil i realiteten tvinge økonomisk svake pasienter ut av behandling eller over til behandlingsformer som for enkelte pasienter ikke føles trygge eller ikke gir resultater.

Osteopater og naprapater leverer samfunnsnyttig og kritisk viktig helsehjelp, og er etter Norsk Revmatikerforbund sitt syn behandlere på lik linje med fysioterapeuter og kiropraktorer. Disse fire yrkene jobber i dag gjerne sammen om enkelte pasienter og i større helhetlige helsemiljø.

NRF kan derfor ikke gjøre annet enn å konkludere med at osteopater og naprapater bør unntas forslag om innføring av merverdiavgift og gis autorisasjon som helsepersonell.

Av Christian Pollock Fjellstad, politisk rådgiver i Norsk revmatikerforbund (NRF)

Next article