Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Osteopater kan muskel- og skjelettplager
Sponset

Mange opplever muskel– og skjelettplager og nedsatt livskvalitet. Heldigvis er det mye du selv kan gjøre for å opprettholde god hverdagsfunksjon, og det er aldri for sent å begynne.

Osteopater er autorisert helsepersonell med bred kunnskap innen muskel– og skjelettplager. En god dialog er viktig slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Vi bruker derfor god tid og gjennomfører en grundig undersøkelse. Dette gjør at vi på en trygg måte kan sette opp et behandlingsforløp som passer for deg. Vi er opptatt av at du skal forstå hva vi gjør og hvorfor, og bruker derfor god tid på å forklare dette.

Tomas Collin

Leder i Norsk Osteopatforbund

Behandling og rådgivning

Behandlingen kan bestå av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker. Disse kan være både lette og kraftige, avhengig av hva som passer for deg. Eksempler på slike teknikker kan være manipulasjonsteknikker (knekking), tøyninger eller lette teknikker for muskler og ledd. Hendene våre er en viktig del av både undersøkelsen og behandlingen. Ofte er målet å øke bevegelighet og dempe smerte slik at du lettere kan komme i gang med aktive tiltak.

Fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er andre eksempler på det vi jobber med. Dette kan variere fra spesifikke øvelser, til generelle råd om bevegelse. Vi ønsker å gi deg kunnskap og verktøy slik at du selv kan påvirke plagene, både på kort og lang sikt. Det er sjelden noen fasit på hvordan du responderer, men vi vet at det å begynne et sted er det viktigste. God behandling er en dialog der vi snakker om alle livsstilsrelaterte faktorer som påvirker helsen din, og hvor vi sammen skaper en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en sunn måte. Dette er forebyggende og gjør deg mindre disponert for en rekke helseplager.

Vi håndterer mennesker

Mange er bekymret for at smerter kan være et tegn på noe alvorlig. Vi bruker god tid på å forklare hva smertene skyldes, og kanskje enda viktigere, hva det ikke skyldes. Vi håndterer mennesker og ser sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Fra det første håndtrykket og den individuelt tilpassede behandlingen, til de rådene som gjør at du får økt kontroll over smertene – det er osteopati.

Tekst: Tomas Collin, leder i Norsk Osteopatforbund

Next article