Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Når koronaen rammer
Muskel og skjelett

Når koronaen rammer

Koronaen har medført store endringer for alle. For revmatikere rammet nedstengningen av samfunnet så og si alt de er avhengig av.

Bente Slaatten

Generalsekretær i Norsk revmatikerforbund

For mange av våre medlemmer og andre kroniske syke har det ført til ekstra store belastninger i hverdagen. Det mest alvorlige er at det har gått ut over aktivitet og behandling som trengs for å holde sykdommen i sjakk. Koronaen senket livskvaliteten brått og dramatisk.

Bevegelse og aktivitet

Revmatikerforbundet har lokallag over hele Norge. Vi tilbyr blant annet treningsaktiviteter som gå-grupper, hot-yoga og varmtvannstrening. Dette er aktiviteter våre grupper sårt trenger. Da koronaen kom ble varmtvannsbassengene stengt og treningssentrene lukket dørene.

Vi vet at er det noe som bedrer hverdagen for revmatikere, så er det bevegelse og aktivitet. Norsk Revmatikerforbund ble faktisk stiftet av pasienter på Oslo Revmatismesykehus, som erfarte at de rådene de fikk om å ligge i sengene og være mest mulig i ro, ikke fungerte. I ettertid har forskning vist at fysisk trening er helt grunnleggende for å håndtere en hverdag med revmatisk sykdom. Det var derfor kritisk for våre medlemmer som ble utestengt fra mye av den fysiske aktiviteten de er avhengig av.

Redusert tilbud

Våre medlemmer har selvsagt også nytte av behandling, det være seg fysioterapi (mange trener hos fysioterapeut), kiropraktor, naprapat eller osteopat. Alle disse yrkesgruppene måtte også stenge dørene og legge ned virksomheten for en periode. Og når de åpnet igjen, var det med strenge restriksjoner som blant annet innebar redusert tilbud. Det gikk hardt ut over våre medlemmer som fikk mindre behandling over en lang periode. Vi har også fått tilbakemeldinger fra mange på at de ble dårligere i denne perioden, og det er de fortsatt.

Mange revmatikere har fått mindre oppfølging i helsevesen i denne perioden. Dette skyldes enten helsevesenets egen prioritering, at ressursene ble prioritert til koronapasienter, eller at revmatikere selv ikke har møtt opp, fordi de var redde for å gå inn på et potensielt smittefarlig sykehus eller legekontor.

Stanset behandlingsreiser

Statens Behandlingsreiser, som normalt sender pasienter til varmere strøk på behandlings- og treningsopphold, har også lagt ned virksomheten på grunn av korona-situasjonen. Mye utland er jo illrødt! Det er selvsagt forståelig at akkurat det tilbudet settes på hold, men staten har ikke foreløpig kommet opp med noe alternativ heller. Norge har gode rehabiliteringssteder som nå burde gjøres klar til å gi våre medlemmer et opptrenings- og rehabiliteringsopplegg som kan erstatte oppholdet en har fått i utlandet tidligere.

Helsemyndighetene skal ha honnør for mye av det som er gjort det siste halvåret, men det har en kostnad. Koronaen har rammet oss alle, men noen er hardere rammet enn andre. Nå må vi jobbe for å rette opp skuta for de med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager.

Av: Bente Slaatten, generalsekretær i Norsk revmatikerforbund

Next article