Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Naprapater endelig inne i varmen
naprapat

Naprapater endelig inne i varmen

Sponset av:
Energimontør Torbjørn Halvorsen og naprapat Lisa Lehmann. Foto: privat
Sponset av:
Energimontør Torbjørn Halvorsen og naprapat Lisa Lehmann. Foto: privat

Torbjørn hadde mye smerter, men takket være avtale mellom arbeidsgiveren og en naprapatklinikk kan han jobbe normalt og være aktiv på fritiden. Nå har også helsemyndighetene godkjent naprapati.

Torbjørn Halvorsen fra Fredrikstad er energimontør. En energimontør vedlikeholder, monterer og reparerer det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg. Det blir mange tunge løft i løpet av en arbeidsdag. I tillegg sitter Torbjørn mye i bil til og fra de forskjellige anleggene. Torbjørns arbeidsgiver hadde en avtale med en naprapatklinikk i Fredrikstad.

Slapp å være sykemeldt

Jevnlige besøk hos naprapat Lisa Lehmann har hatt god effekt, forteller Torbjørn. Torbjørn får manuell behandling av både muskler og ledd, og naprapaten tar seg god tid. Behandlingen gjør at han kommer seg rett tilbake på jobb uten å ha behov for sykemelding. Han opplever også langt mindre smerter på fritiden.

Av egen lomme

I dag jobber Torbjørn i et annet selskap, som ikke har noen behandlingsavtale. Han velger likevel å betale av egen lomme. Når han har hatt store smerter, kommer han seg tilbake på jobb igjen etter én til tre behandlinger. I dag har han energi til å være  aktiv sammen med barna sine i tillegg til å ta seg av vedlikehold i huset.

Slik behandler en naprapat

Naprapati innebærer at man behandler symptomene som pasienten har, men det er samtidig viktig at man finner årsaken til pasientens plager. Naprapater utfører kliniske undersøkelser, utredning og behandling av problemstillinger knyttet til muskel-, ledd- og nervesystem. Videre tilbyr naprapater veiledning om rehabilitering og forebyggende trening.

Naprapati er en av flere manuelle behandlingsformer, men den er langt fra en ny behandlingsform. Den ble utviklet tidlig på 1900-tallet med den hensikt å korrigere årsaken til pasientenes smerter, ikke bare symptomene. Naprapati er en anerkjent form for manuell terapi som kan vise til signifikante resultater fra ulike studier.

Sjekk at naprapaten er medlem i Norges Naprapatforbund

Er naprapaten medlem i Norges Naprapatforbund kan du være sikker på at denne har fullført utdannelsen, gjennomført obligatorisk etterutdanning og har en obligatorisk ansvarsforsikring.

«Naprapat» er ikke en beskyttet tittel. Det betyr i prinsippet at hvem som helst kan kalle seg naprapat, enten de har utdanning, avbrutt utdanning eller ingen utdanning i det hele tatt. Dette går utover pasientsikkerheten, mener Norges Naprapatforbund.

Autorisasjon

En offentlig autorisasjon gir ikke bare anerkjennelse til en yrkesgruppe, men lovreguleringen som følger med autorisasjonen øker også pasientsikkerheten. Derfor har autorisasjon vært en kampsak for Norges Naprapatforbund i mange år. I nabolandene er naprapater en anerkjent yrkesgruppe. I Norge, Sverige og Finland finnes det i dag drøyt 1700 yrkesaktive naprapater.

– Det er svært gledelig at det i 2020 ble vedtatt at naprapater skal få autorisasjon og lovreguleres dette året, sier Generalsekretær Mariann Fuglerud i Norges Naprapatforbund.

Fakta

Naprapatutdannelsen

– Fire-årig høyskoleutdanning i Sverige
– Praksis og teori under hele utdannelsen
– Mulighet for masterstudium i Finland

Av Christian Geelmuyden

Next article