Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Hva er naprapati og hva kan en naprapat gjøre for deg?
Sponset

Naprapater hjelper mange tusen pasienter i året og studier viser at naprapati har effekt. Nå er vårt yrke truet fordi myndighetene vurderer å ilegge moms på alle behandlinger. La meg fortelle hva samfunnet kan gå glipp av.

Naprapater er utdannet innen manuell medisin, som er en manuell behandlingsform med mye hands-on. Naprapaten hjelper deg med å finne årsaken til dine plager i bevegelsesapparatet ditt. Dette gjøres ved hjelp av en grundig samtale for å kartlegge sykdomshistorien din.

Deretter gjøres en grundig fysikalsk og nevrologisk undersøkelse som legger grunnlaget for en diagnose, hvilken behandling og hvilken rehabilitering du trenger. Målet er å hjelpe deg med å behandle, forstå og forholde deg til dine plager slik at livskvaliteten og din bevegelighet gjenopprettes.

Forståelse for forskning

Studentene begynner med læring av forskning på skolen der dette er et eget fag. Allerede første året ved høyskolen har elevene forskning som eget fag. Her lærer elevene å selvstendig integrere og bruke sine kunnskaper innenfor vitenskapelige metoder og naprapatisk teori og praksis. Dette benytter de seg av i sin praksis som også starter allerede første studieår. Naprapathøyskolen legger vekt på at studentene skal få forståelse for forskning og flere av naprapatene har etter hvert blitt forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Blir raskere friske

Det er sagt blant byråkrater og enkelte politikere at det ikke finnes forskning innen naprapati. Dette kan vi avkrefte. Forskning viser at pasienter blir raskere friske etter behandling hos naprapat ved vondt i nakke og rygg, fremfor å gå til lege. Det presiseres at vi ikke skal være en erstatning for å gå til lege, men et supplement og hjelp. Vi skal ikke være i stedet for, men i tillegg til.

Denne forskningen har fått langtids-
oppfølging som viser også helseøkonomisk gevinst blant samme populasjon, i tillegg til at den fortsatt viser samme positive effekt av naprapati. Det kan også vises til flere studier som viser en god helseøkonomisk- og helsemessig gevinst av naprapati. Om det hevdes at det ikke finnes mye forskning, så sier jeg som tidligere NAFKAM-leder sa «Forskere ønsker alltid mer forskning.» Viser derfor til at den forskning vi har er av meget god kvalitet!

Norges Naprapatforbund

I Norge er det nå i underkant av 500 naprapater registrert som medlemmer av Norges Naprapatforbund. Vårt forbund stiller krav til våre medlemmer ved å forplikte til å gjennomføre jevnlige obligatoriske kurser for å kvalitetssikre naprapatene. Vi er en sterkt voksende yrkesgruppe, som ikke kan anses som alternative behandlere og er heller ikke alternative behandlere.

Vi er en yrkesgruppe som er anerkjent av forsikringsselskaper som dekker naprapati, på lik linje som med andre autoriserte yrkesgrupper. Bedrifter i alle størrelser anerkjenner naprapati, da de ser at bedriftsavtaler er godt mottatt av deres ansatte og ser at sykefraværet synker. Vi ser at det øker i antall klinikker med tverrfaglig samarbeid der naprapater arbeider tett med autoriserte yrkesgrupper. Pasientorganisasjoner som Norsk Revmatikerforbund, Ryggforeningen, MS- forbundet, Norsk Fibromyalgi-
forbund anerkjenner naprapati.

Moms på alternativ behandling

Finansdepartementet kom nylig med forslag om innføring av moms på alternativ behandling, uten at de har utredet konsekvensene på forhånd. I den forbindelse har de møtt kraftig motstand fra blant annet pasientorganisasjonene.

«Naprapati er noe våre medlemmer benytter seg mye av. Å få en enda dyrere tjeneste er noe vi ikke kan sitte å se på» sier Eva Høili i MS-forbundet.

«Vi som brukerorganisasjon kan ikke være med på at noen av de tjenestene vi tilbyr blir enda dyrere. Det er en konkurransevridning i realiteten på et felt som vi opplever som skolemedisin» sier Christian P. Fjellstad i Norsk Revmatikerforbund.

Nødvendig helsehjelp

Det er gledelig at også politikere i mange partier nå ser at naprapati ikke hører inn under den alternative bransjen, men at naprapater skal anses som nødvendig helsehjelp. Derfor håper vi og pasientene at partiene som kjemper vår sak, gjør som enkelte av våre naboland og får oss inkludert som autorisert helsepersonell.

Vi må gi pasienten trygghet ved å sørge for bedre pasientsikkerhet gjennom en autorisasjon. I helsevesenet er det viktig at pasienten selv er med på å kontrollere veien frem i sin egen behandlingsprosess. Det handler om trygghet for egen helse og om samvalg. Derfor må pasienten få valgfrihet.

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Les mer her.

Referanse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17515742/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20137063/

Av: Mariann Fuglerud, Generalsekretær i Norges Naprapatforbund

Next article