Home » Muskel og skjelett » Med hjerte for varmtvann
varmtvannstrening

Med hjerte for varmtvann

– Vi vet at trening i varmt vann har god effekt for folk med revmatiske diagnoser. Forskning har også vist at hard trening fungerer meget bra for våre grupper. Dette prosjektet skal kombinere varmt vann og hard trening og finne ut hvordan slik trening påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom, sier NRFs frisklivsrådgiver Ole-Martin Wold.

Av Gry Jorunn Holmen

Hjerte- og karsykdom er en av to ledende dødsårsaker i Norge. Folk med revmatiske diagnoser har større sjanse for å bli rammet av hjerte- og karproblemer enn andre. Et godt tiltak for å motvirke dette er å være i god fysisk form. Prosjektet «Med hjerte for varmt vann» skal utvikle et høyintensivt treningsprogram i varmtvann for mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager, for så å se på effekten på fysisk form og på hjertet hos dem som gjennomfører programmet.

– Høyintensiv intervalltrening er en treningstype som har en positiv effekt på oksygenopptak. Oksygenopptaket er direkte relatert til hjerte- og karhelsen, forklarer Wold.

Ole-Martin Wold

NRFs frisklivsrådgiver

Mindre belastning på ledd

Det er en fordel å trene i vann; det er enklere å komme opp i høy treningsintensitet fordi det er mindre belastning på ledd, noe som selvsagt gjør treningen særlig egnet for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager.

– I prosjektet vil vi utvikle et standardisert høyintensivt treningsprogram for disse personene. Tanken er å vise at det er mulig å gjennomføre høyintensiv trening i varmtvann over 30 grader og dele de mulige positive helseeffektene av denne treningen knyttet til hjerte- og karsykdom. Vi håper å kunne vise at hard trening i vann kan være like effektivt som hard trening på land. Slike resultater er etterlyst av både brukere og fagpersonell, sier frisklivsrådgiver Wold.

Tre faser

Prosjektet har tre stadier som bygger på hverandre. Først skal det utvikles et høyintensivt treningskonsept, som skal testes ut med noen få deltakere. Etter tilpasning ut fra deltakernes tilbakemeldinger, blir det en pilotstudie, der en større gruppe gjennomfører opplegget og man måler fysisk form etter en tid. Til slutt er det en fase tre, der deltakerne samles og kommer med sin evaluering av hele opplegget.

Prosjektet skal etter planen være sluttført ved sommeren 2021 og resultatene presenteres deretter.

Av Gry Jorunn Holmen

Neste artikkel