Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Drømmen om familie ved revmatisk sykdom
Muskel og skjelett

Drømmen om familie ved revmatisk sykdom

Lillann Wermskog (t.v.), styreleder i Spondyloartrittforbundet Norge og Hege Koksvik, seksjonsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), St. Olavs hospital. Foto: Privat

Mange med revmatiske sykdommer er ikke klar over at de kan få god og trygg informasjon og oppfølging når de planlegger et svangerskap. Det er viktig å vite for å bli trygg i prosessen med familieplanlegging.

– Mange vet ikke om de kan bli gravide, de gruer seg til å gå gravid, og vet ikke hvor de skal henvende seg for spørsmål rundt deres sykdom og graviditet, sier Lillann Wermskog, styreleder i Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge).

I fjor høst ble den store informasjonskampanjen #Foreldredrømmen lansert. #Foreldredrømmen er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), Spafo Norge og Norsk Revmatikerforbund (NRF). På nettsiden, får du som har en revmatisk diagnose trygg og god informasjon om familieforøkelse, og hva du bør spørre din behandler om når du skal starte en familie.

90 prosent er bekymret

Gjennom en nettundersøkelse utført av NRF, svarte nesten 90 prosent at deres inflammatoriske revmatiske sykdom hadde ført til bekymring, og bekymringer knyttet til familieplanlegging. 57 prosent svarte at de opplevde at de ikke fikk støtte og informasjon fra helsepersonell angående familieplanlegging i forhold til sin diagnose. Over halvparten svarte at den revmatiske diagnosen var årsaken til at de har færre barn enn opprinnelig ønsket. Resultatene viser også at pasientene ser til myndigheter og pasientorganisasjoner for trygg og god informasjon. Det er Wermskog glad for.

– På #Foreldredrømmen vil pasienter som vurderer å få barn, og deres behandlere, få hjelp til å ta gode valg i fellesskap. Vi i Spafo Norge er opptatt av at med trygg og god informasjon om sin sykdom, tar man bedre valg over sin sykdom og samtidig lever bedre med sykdommen, sier hun. 

Det går bra for de aller fleste

Wermskog deltok på en stor skandinaviske revmatologikongress i Ålesund i fjor høst. Der var hun sammen med Hege Koksvik, seksjonsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), St. Olavs hospital. Sammen presenterte de funnene fra undersøkelsen. Koksvik forteller at det finnes veldig mange ulike revmatiske diagnoser, og at sykdommene også arter seg forskjellig fra person til person.

– Har man en revmatisk sykdom som angriper indre organer, som for eksempel nyre, hjerte og lunger, samt blodkar, er det større risiko knyttet til svangerskap. De aller fleste som har revmatisk sykdom som angriper ledd, og hvor sykdommen er velbehandlet, klarer seg fint gjennom et svangerskap og tiden etterpå, sier hun.

Mange revmatikere er urolige for hvordan det å få barn vil påvirke dem. På #Foreldredrømmen vil du få tilgang til informasjon som kan hjelpe deg.

Viktig å planlegge godt

Mye av bekymringene for de som har leddsykdommer, knytter seg til tiden etter fødsel. Vil jeg klare hverdagslivet med et lite barn?

– Mange med revmatiske sykdommer er plaget med fatigue. Svangerskap fører også gjerne med seg fatigue. Hvis man i tillegg har barn fra før, kan det være noen utfordringer knyttet til å gå gravid og tiden etter fødsel, sier Koksvik.

Hun understreker at det viktigste er å planlegge svangerskapet. Man bør være i god fysisk form og ha lav sykdomsaktivitet i det man går inn i et svangerskap. Det er viktig for å forhindre oppbluss av sykdom.

– Det er viktig å snakke med behandler og legge en plan. Man må ikke slutte med medisiner uten at det er diskutert med behandler. Mange medisiner kan man bruke i svangerskapet. De aller fleste kommer fint gjennom svangerskapet og blir fantastiske foreldre, sier Koksvik.

Kontakt

Hjemmeside: stolav.no/nksr
E-post: [email protected]
Telefon: 72 82 64 17
Instagram: svangerskapogrevmatisksykdom
Facebook: Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Vil du lese mer om Spondyloartritt, gå inn på spafo.no

Av Marte Frimand

Next article