Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Benskjørhet koster samfunnet rundt ti millioner kroner i året
osteoperose

Benskjørhet koster samfunnet rundt ti millioner kroner i året

Foto: Getty Images

Osteoporose fører til rundt 9 000 lårhalsbrudd i året. Bruddene har store konsekvenser både for de som rammes og samfunnet. 

50 prosent av kvinner og 22 prosent av menn kan forvente å få et osteoporotisk brudd i løpet av livet. Hvert år er det estimert rundt 50 000 slike brudd – 9 000 er hoftebrudd. 

– Sykdommen koster samfunnet rundt ti millioner kroner per år. De største utgiftene er relatert til hoftebrudd fordi de krever operasjon, sykehusopphold og rehabilitering, sier professor og overlege ved Avdeling for klinisk endokrinologi, sykelig overvekt og preventiv medisin ved Oslo universitetssykehus, Erik Fink Eriksen.

Erik Fink Eriksen

Professor og overlege ved Avdeling for klinisk endokrinologi, sykelig overvekt og preventiv medisin ved Oslo universitetssykehus

For pasienten betyr et hoftebrudd doblet risiko for å dø innen ett år, og 50 prosent kommer aldri til å gå normalt uten støtte igjen. Halvparten av dem som bodde i eget hjem før et hoftebrudd, kommer på sykehjem etter bruddet.

Tidlig behandling

2/3 av risikoen for osteoporose er generisk betinget, og 1/3 er faktorer som livsstil, sykdom og bruk av medisiner. 

– Hvis en kvinne har foreldre med osteoporotiske brudd, bør hun få målt skjelettet før overgangsalderen. Ved lave verdier bør hun overveie hormonbehandling for å forebygge tap av benmasse, sier han.

Dette gjelder særlig kvinner med tidlig overgangsalder. 

– Kvinner som har hatt spiseforstyrrelser bør måle beinmasse før menopause. Har man planlagt langvarig behandling med medisin på grunn av autoimmun sykdom eller lunge- eller tarmsykdom, bør pasienten få målt skjelettet slik at man kan forebygge bentap som følge av behandling, sier Eriksen.

God behandling

Det finnes i dag effektiv behandling av benskjørhet, men dessverre mottar kun 10-15 prosent av dem som har behov slik behandling.

– Den hyppigst brukte medisinen er såkalte bisfosfonater, som kan gis intravenøst eller som tabletter. Behandlingen medfører 70 prosent reduksjon av risiko for ryggbrudd og 40-50 prosent reduksjon av risiko for hoftebrudd, sier han. 

Hos kvinner som har dårlig skjelettstatus ved menopause, anbefales hormonbehandling.

– Brystkreftrisikoen ved hormonbehandling har vært sterkt overdrevet i media, og det er ikke sett økt risiko for brystkreft i randomiserte studier av kvinner i Europa, sier Eriksen. 

Enkel test

Forbundsleder i Norsk Osteoporoseforbund (NOF), Ingrid Hallan, forteller at mange føler at både kommune- og spesialisthelsetjenesten neglisjerer osteoporose.

– Sykdommen rammer i hovedsak eldre, og den er ikke dødelig, men det er like fullt en invalidiserende sykdom, sier hun. 

Ingrid Hallan

Forbundsleder i Norsk Osteoporoseforbund (NOF)

Hallan forteller at NOF jobber aktivt for å få ut god informasjon både om forebygging og behandling av benskjørhet, for med tidlig behandling kan mange plager unngås.

– En enkel test viser om du har osteoporose, men dette er ikke en test som tas rutinemessig hos legen, sier hun. 

På www.of-nof.norge.no finnes det en oversikt over alle steder i Norge det foretas bentetthetsmålinger.

Svært arvelig

Det å unngå fall er viktig for dem som lider av osteoporose. Ved å unngå fall, reduserer du risikoen for brudd. 

– Ni av ti brudd skyldes fall, så fall er en vanlig årsak til lårhalsbrudd blant personer med denne sykdommen. Det å kjenne til at man har osteoporose og å forebygge skader er viktig, sier hun. 

Selv er Hallan 73 år gammel og fikk påvist osteoporose da hun var 43. Takket være god behandling, har hun kunnet leve et normalt liv og har ikke krympet mer enn det som er normalt med alderen.

Viktige likepersoner

I NOF har de en likepersonordning, og Hallan mener dette er en viktig tjeneste. 

– Vi har i dag 20 trente likepersoner, men håper på å snart få kurset flere. Det er mange medlemmer som føler seg overkjørt av helsesystemet, og de opplever å få lite informasjon og hjelp. Da er det godt å snakke med noen som er i samme situasjon, sier hun.

Av: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article