Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » Alternativ til varme behandlingsreiser
Behandlingsreiser

Alternativ til varme behandlingsreiser

Foto: Getty Images

Norsk Revmatikerforbund har i mange år kjempet for økt finansiering av Statens Behandlingsreiser til utlandet. Disse reisene er for mange med inflammatoriske revmatiske sykdommer et avgjørende bidrag for å fungere i hverdagen.

Christian Pollock Fjellstad

Fagansvarlig for helsepolitikk i Norsk revmatikerforbund (NRF)

Når koronapandemien slo til for fullt i mars 2020 ble alle slike reiser avlyst. Brukerne har enda ikke fått et alternativt tilbud. Crika 130 millioner kroner på statsbudsjettet har ikke blitt brukt på slike reiser i år.

Pasienter som får tilbud om behandlingsreiser, opplever gode effekter. Det er dokumentert helsegevinster av behandlingsreiser seks måneder etter hjemreise. Blant de viktigste årsakene til den positive effekten ved disse reisene er at det milde klimaet myker opp leddene og legger slik til rette for fysisk aktivitet, både under selve oppholdet og etter hjemreise, som ellers ikke hadde vært mulig.

Et viktig tilbud

Statens behandlingsreiser sørger for et viktig tilbud med mål om bedret funksjon og livskvalitet for en rekke pasienter. Tilbudet er avgjørende for manges helse og er sterkt etterspurt. Mer enn dobbelt så mange ønsker behandlingsreise enn det som tilbys.

Trening i varme strøk må nå byttes ut med trening i kalde Norge. Det kreves en betydelig opptrapping av tilbud når det gjelder blant annet bassengtrening i varmtvann, hot yoga og opphold i badstue – gjennom det ganske land.

Norske rehabiliteringsinstitusjoner

Behandlingsreiser til utlandet er ment å være et supplement til behandling i Norge. Tilbudet blir derfor ikke sammenlignet med innleggelse på norske sykehus, men med opphold på rehabiliteringsinstitusjoner. Mens reiser i utlandet nå har falt bort har ikke helsevesenet klart å dreie tilbudet inn mot norske rehabiliteringsinstitusjoner, som står klare for å ta imot nettopp slike pasienter.

Nå må staten på banen og gi denne pasientgruppen et nytt tilbud. 130 millioner kroner står på bok, klare for å sikre at mange med revmatisk sykdom kan stå i jobb.

Av: Christian Pollock Fjellstad, fagansvarlig for helsepolitikk i Norsk revmatikerforbund (NRF)

Next article